Study in Latvia
Study in Latvia

2022. gada 22. septembrī 15 Latvijas augstskolas un trīs ministrijas – Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Ārlietu ministrija un Iekšlietu ministrija – parakstīs vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā. Augstskolām tiks izsniegts Study in Latvia “Labās prakses augstskolas” (“Best practice university”) sertifikāts. Pasākumā piedalīsies minēto ministriju valsts sekretāri vai pārstāvji, Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) pārstāvji un augstskolu rektori.

Medijiem, kuri vēlas pieteikties pasākumam 22. septembrī no plkst. 12.00 līdz 13.00, nepieciešams līdz 2022. gada 21. septembrim nosūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi janis.aizpors@izm.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (mob. tālr. numuru) un pārstāvēto mediju. Pasākums notiks Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātavā, Vaļņu ielā 2, 1.stāvā.

Parakstītais dokuments būs nozīmīgs instruments Latvijas augstskolu un valsts iestāžu sadarbībā, pilnveidojot studiju pakalpojumus ārvalstu studentiem Latvijā, kā arī  piesaistot konkurētspējīgus un talantīgus ārvalstu studentus. Ar vienošanās parakstīšanu un sertifikāta saņemšanu Latvijas augstskolas apņemas sekmēt Latvijas augstākās izglītības starptautisku atzīšanu, kvalitāti un konkurētspēju. Savukārt valsts sektors veicinās sadarbību augstākās izglītības nodrošināšanā, konsulāro pakalpojumu un Latvijas ārpolitikas sekmēšanas jomā. Vienošanās palīdzēs nodrošināt arī skaidrus principus studējošo  ieceļošanas politikas jomā Latvijā.

Arī citas augstskolas ir aicinātas pievienoties Vienošanās par labu praksi, nosūtot pieteikumu uz VIAA Study in Latvia.

Pirmo reizi šādu vienošanos ar 17 augstskolām Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza 2017. gadā. Tomēr nozīmīgi, ka šoreiz savu ieguldījumu un prioritātes šajā dokumentā ir noteikusi ne tikai IZM, bet arī citu nozaru ministrijas. Augstskolām, kuras noslēgušas vienošanos, valdības uzdevumā VIAA īstenotā Study in Latvia iniciatīva sniegs atbalstu Latvijas kā studiju izvēles vietas, augstskolu un studiju programmu popularizēšanā.

Study in Latvia ir nacionālā iniciatīva ar mērķi popularizēt Latvijas augstskolas un to studiju programmas, kā arī popularizēt Latviju kā studiju galamērķi Eiropā atzīta diploma iegūšanai. Study in Latvia arī administrē Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem.