Study in Latvia
Latvijas augstskolas un ministrijas vienojas par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā

2022. gada 22. septembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija un 15 Latvijas augstskolas parakstīja vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā. Augstskolas saņēma Labās prakses augstskolas (Best Practice University) sertifikātus, kas apliecina, ka tās izpilda labas pārvaldības un ministriju noteiktos kritērijus atbildīgā ārvalstu studentu piesaistē un kvalitatīvu studiju nodrošināšanā. 

Parakstot vienošanos, augstskolas apstiprina, ka turpinās darbu pie Latvijas augstākās izglītības starptautiskās atzīšanas, kā arī sekmēs studiju kvalitāti un konkurētspēju. Savukārt valsts sektors īstenos nepieciešamos pasākumus augstākās izglītības nodrošināšanā, konsulāro pakalpojumu sniegšanā, Latvijas ārpolitikas sekmēšanas jomā, kā arī nodrošinās skaidrus principus migrācijai un ieceļošanai Latvijā.

Vienošanās ir noslēgta uz trim gadiem un starpinstitūciju komisija, kas pieņēma lēmumu par vienošanās slēgšanu ar augstskolām, uzraudzīs dokumentā pausto principu un kritēriju izpildi, to pārskatot reizi gadā. Augstskolām, kuras vēl nav pievienojušās iniciatīvai, ir iespēja tai pievienoties, izpildot noteiktos kritērijus.

“Vienošanās ir nozīmīgs instruments augstskolu un valsts sadarbībā, lai piesaistītu  konkurētspējīgus un talantīgus ārvalstu studentus, kā arī pilnveidotu ar studijām saistītos procesus. Svarīgi, ka šī mērķa sasniegšanā sadarbojamies arī ar citiem sektoriem, kopā ar augstskolām uzņemoties atbildību un rūpes par Latvijas augstākās izglītības kvalitāti,” uzsvēra IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās apliecināja: “Vienošanās noslēgšana VIAA un Study in Latvia darbam definē konkrētu partneru loku, ar kuriem veidosim sadarbību kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju noteiktajās mērķa valstīs. Līdzīga satura vienošanās augstākās izglītības kvalitātes zīmola uzturēšanai ir izmantotas arī Francijā, Dānijā un Igaunijā. Study in Latvia Labās prakses augstskolas sertifikāts liecina par kvalitatīvu darbu, ko šīs 15 augstskolas jau veic. Aicinām arī citas Latvijas augstskolas pievienoties šai iniciatīvai, lai sadarbotos kopēju mērķu sasniegšanai.”

Augstskolām, kas noslēgušas vienošanos, VIAA īstenotā Study in Latvia iniciatīva sniegs atbalstu Latvijas kā studiju izvēles vietas popularizēšanā gan starptautisko studentu piesaistes pasākumos – izstādēs, individuālajās konsultācijās ar studentiem un viņu vecākiem, gan digitālajā komunikācijā. VIAA arī turpinās administrēt Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem studijām un dalībai vasaras skolās Latvijas augstskolās. Study in Latvia administrē arī stipendijas Ukrainas civiliedzīvotājiem un sniedz ieguldījumu augstākās izglītības internacionalizācijas plānošanā.

Vienošanos ir parakstījušas 11 valsts un 4 privātās augstskolas (uzskaitītas alfabēta secībā):

 • Baltijas Starptautiskā akadēmija
 • Banku augstskola
 • Biznesa augstskola “Turība”
 • Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
 • Daugavpils Universitāte
 • Eiropas Kristīgā akadēmija
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latvijas Mākslas akadēmija
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 • Latvijas Universitāte
 • Liepājas Universitāte
 • Rīgas Ekonomikas augstskola
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Rīgas Tehniskā universitāte

Šobrīd Latvijas augstskolas piedāvā vairāk nekā 100 studiju programmu angļu valodā. Ārvalstu studenti veido gandrīz 13% no kopējā studentu skaita (aptuveni 77 376 studentu) Latvijā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2021. gadu. Ārvalstu studenti sniedz nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ekonomikā, ne tikai sedzot studiju maksu, bet arī izmantojot privātā sektorā piedāvātos pakalpojumus, piemēram, dzīvesvietas īri, ēdināšanu, tūrismu.