students mācās bibliotekā

Latvijas Banka ir izsludinājusi studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, lai veicinātu Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Konkurss notiek jau 20. reizi, un tajā aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā Baltijas valstīs akreditēto augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu studenti(-es), kā arī Baltijas valstu iedzīvotāji, kas studē ārvalstīs. Konkursā var piedalīties ar darbiem par aktuālām Baltijas un eiro zonas tautsaimniecību skarošām tēmām.

Darbi jāiesniedz Latvijas Bankā no 2022. gada 16. maija līdz 30. maijam. Uzvarētājus noteiks speciāli izveidota Latvijas Bankas ekonomistu žūrija. Godalgotie darbi tiks publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnē www.makroekonomika.lv un to autori saņems naudas prēmijas: Izcilības balvas ieguvējs – 2000 eiro, 1. vietas ieguvējs – 1500 eiro, divi 2. vietas ieguvēji – 1250 eiro par katru darbu, trīs 3. vietas ieguvēji – 1000 eiro par katru darbu; ja darbam ir vairāki autori, prēmija sadalāma starp tiem.

Detalizēta informācija pieejama Latvijas Bankas uzturētajā vietnē MakroEkonomika