Latvijas-Lietuvas-Taivānas fonda konkursā 17 pieteikumi izvirzīti zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai

Līdz 31. maijam iesniegts 21 pieteikums kopēja pētniecības projekta īstenošanai Latvijas-Lietuvas-Taivānas (Ķīnas Republikas) zinātniskās sadarbības atbalsta fonda ietvaros, kuros no Latvijas puses ir iesaistīti zinātnieki no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Organiskās sintēzes institūta, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un Daugavpils Universitātes.

Lai projekta pieteikumam veiktu zinātniskās kvalitātes novērtējumu, tam jābūt iesniegtam visās trīs Fonda dalībvalstis pārstāvošajās institūcijās, kas attiecīgi Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, Lietuvā – Lietuvas Zinātnes padome un Taivānā – Zinātnes un tehnoloģijas ministrija. Minētajām institūcijām savstarpēji saskaņojot projektu konkursā iesniegtos pieteikumus, tika konstatēts, ka četri no tiem neatbilst iepriekšminētajam nosacījumam un līdz ar to tālāk zinātniskās kvalitātes novērtēšanai tiek virzīti 17 projektu pieteikumi.

Lēmumi par atbalstu projektu īstenošanai gaidāmi šī gada oktobrī, un vismaz četru jaunu projektu īstenošanu plānots uzsākt ar 2018. gada 1. janvāri.

Fonds veicina zinātnisko sadarbību starp Fonda dalībvalstīm, atbalstot kopēju pētniecības projektu īstenošanu, kuru izstrādē piedalās visu trīs Fonda dalībvalstu zinātnieki, kopīgu zinātnisko konferenču organizēšanu, kā arī vieslektoru un zinātnieku apmaiņu, lai veicinātu savstarpēju izpratni par zinātnes attīstību, kultūru, ekonomiku un politiku šajās valstīs.