skats uz Tokio pilsētu ar rozā sakuras kokiem

Japānas valdība un Japānas vēstniecība Latvijā piedāvā Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem stipendiju, kas sniedz iespēju, sākot no 2023. gada oktobra, kādā no Japānas augstskolām veikt pusotru gadu ilgu ar vispārizglītojošo skolu pedagoģiju saistītu pētījumu.

Stipendiātiem šī ir iespēja iepazīt Japānu, paplašināt redzesloku un iegūt jaunu skatījumu uz savu specialitāti. Stipendijas saņēmēji varēs apgūt japāņu valodu un ar izglītības administrāciju, pedagoģijas metodēm vai specializēto priekšmetu apguvi saistītus mācību kursus, kā arī papildus doties mācību ekskursijas un apmeklēt praktiskās nodarbības. 

Stipendija mācībām Japānā tiek piešķirta konkursa kārtībā, un tā ietver transporta izdevumus uz un no Japānas, universitātes mācību maksu, kā arī ikmēneša uzturnaudu, kas segs uzturēšanos Japānā. Stipendijas pretendentu izvēlas, izvērtējot iesniegtos dokumentus, rakstisko pārbaudījumu rezultātus un intervijas ar Japānas vēstniecības pārstāvjiem.

Līdz šim šo stipendiju saņēmuši seši Latvijas pārstāvji, kuri Japānā papildinājuši zināšanas skolu vadībā, speciālajā pedagoģijā, dejas un mākslas pedagoģijā, kā arī svešvalodu mācīšanas metodēs.

No stipendijas kandidātiem tiek sagaidīta augsta motivācija mācīties Japānā un apgūt japāņu valodu, interese par Japānu, kā arī laba angļu valodas prasme. Japāņu valodas zināšanas nav obligātas. Atlases tests jākārto ne tikai angļu, bet arī japāņu valodā, taču ar tā palīdzību varēs novērtēt, cik nopietnas japāņu valodas studijas pretendentam turpmāk nepieciešamas. Stipendijas kandidātiem jābūt dzimušiem pēc 1988. gada 2. aprīļa, ar iegūtu augstāko vai augstāko pedagoģisko izglītību un ar darba stāžu skolā ne mazāk kā 5 gadi uz 2023. gada 1. oktobri (augstskolu pasniedzēji nevar pieteikties).

Sīkāka informācija un saite uz nolikumu un pieteikuma anketām pieejama Japānas vēstniecības mājaslapā. 

Rakstiskie eksāmeni un intervijas stipendiju pretendentiem plānotas 22. februārī Japānas vēstniecības telpās.

Vēstniecība adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Pieņemšanas laiks: 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00
Tālrunis: 67812001
E-pasts: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp
www.lv.emb-japan.go.jp