Mācībām pieaugušajiem 5. kārtā pieteikušies gandrīz 20 000 iedzīvotāju

Mācībām pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā pieteikušies 19 893 iedzīvotāji. Kopā saņemti 28 930 mācību pieteikumi, jo daudzi iedzīvotāji pieteikušies vairāk nekā vienā izglītības programmā. Šobrīd uzsākta potenciālo mācību dalībnieku atbilstības pārbaude, un ne vēlāk kā līdz 2021. gada februāra beigām visām izglītības iestādēm jāuzsāk mācības.   

Izvēlas IKT, uzņēmējdarbības, būvniecības nozares

5. kārtā mācību programmas piedāvātas 11 tautsaimniecības nozarēs. Lielākā daļa pieteikumu, kā ierasts, iesniegti IKT un elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē (9 413 pieteikumi), un gandrīz tikpat pieteikumu (9 382 pieteikumi) saņemti arī uzņēmējdarbības nozarē, kurā izglītības programmas piedāvātas pirmo reizi projekta vēsturē. Trešā pieprasītākā bijusi būvniecības nozare, kurā saņemti 2 026 pieteikumi.

Vispieprasītākās 5. kārtā izrādījušās uzņēmējdarbības nozares izglītības programmas “Grāmatvedība” (1 155 pieteikumi) un “Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana” (933 pieteikumi), kuras pabeidzot, var iegūt grāmatveža un namu pārziņa profesiju. Liela iedzīvotāju interese ir arī par IKT nozares izglītības programmu “Digitālais mārketings” (813 pieteikumi).

Mācības uzsāks līdz februāra beigām

Līdz šī gada 15. novembrim Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pārbauda iedzīvotāju, kas pieteicās mācībām, atbilstību uzņemšanas nosacījumiem un pēc pārbaudes veikšanas informāciju nodos izglītības iestādēm. Tad tās sazināsies ar dalībniekiem par mācību procesa īstenošanas nosacījumiem, mācību grupu komplektēšanu un mācību līgumu slēgšanu. Izglītības iestādēm mācības jāuzsāk līdz 2021. gada 28. februārim. Ja iedzīvotājs ir pieteicies vairākās izglītības programmās, tad saziņā ar izglītības iestādēm būs jāizvēlas dalība vienā programmā.

Ja atsevišķās izglītības programmās izglītības iestādes saņems lielāku pieteikumu skaitu, nekā sākotnēji bija gaidīts, tad iestādei, izvērtējot savu kapacitāti, ir iespēja nokomplektēt papildu grupas un uzņemt visus interesentus, jo mācību dalībnieku skaits nevienā no programmām nav ierobežots. Ja izglītības iestādei tomēr nebūs iespēju nodrošināt visiem interesentiem mācību vietu, tad mācību pieteikumus izskatīs pēc prioritātes nosacījumiem un pieteikumu saņemšanas secības (detalizēta informācija šeit). Savukārt, ja kādā no izglītības programmām nebūs sasniegts nepieciešamais pieteikumu skaits, lai nokomplektētu mācību grupu, tad mācības var atcelt, bet projekta dalībnieki mācību grupu komplektēšanas laikā var izvēlēties apgūt izglītības programmu citā izglītības iestādē, kurā tiek piedāvāta izvēlētā izglītības programma, ja tajā ir brīvas vietas.

Nākamā pieteikšanās kārta gaidāma 2021. gada pirmajā pusē. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm www.macibaspieaugusajiem.lv un VIAA sociālo mediju kontos  FacebookTwitter un Draugiem

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.