Aktualitātes Jaunumi Karjeras atbalsts
Noskaidroti karjeras atbalsta balvas konkursa uzvarētāji

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka ir noslēdzies šī gada konkurss “Karjeras atbalsta balva – 2020”, un ir noteikti tā uzvarētāji. Pretendenti pieteikumus varēja iesniegt no 2020. gada 7. aprīļa līdz 30. jūnijam, un trīs nominācijās VIAA ir saņēmusi 13 pieteikumus.

Šogad konkursā izcilu veikumu un sasniegumus karjeras attīstības atbalsta sistēmas īstenošanā 2019. gadā varēja pieteikt fiziskas vai juridiskas personas, kuru profesionālajā darbībā ietilpst viens vai vairāki karjeras attīstības atbalsta sistēmas elementi. Pretendentu veikumu un sasniegumus vērtēja Karjeras attīstības atbalsta sistēmas Sadarbības padomes apstiprināta žūrija.

Šī gada Karjeras atbalsta balvas konkursa uzvarētāji ir:

   • Andris Arhomkins – karjeras izglītība. Svarīgākais veikums un sasniegumi 2019. gadā: izstrādājis karjeras metodiku Start Strong. Izstrādājis un organizējis jauniešu karjeras un uzņēmējdarbības konkursu Start Strong 3+3. Organizējis starptautisku apmācību kursu Heartbeat of Career, kā arī novadījis karjeras atbalsta pasākumus vispārizglītojošo skolu jauniešiem un pedagogiem.
   • Inta Lemešonoka – informācija. Svarīgākais veikums un sasniegumi 2019. gadā: sarakstījusi un izdevusi rokasgrāmatu “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem” drukātā un elektroniskā formātā. Autore vadījusi seminārus grāmatā iekļauto metodisko materiālu izmantošanā dažādu Latvijas novadu izglītības darbiniekiem. Izdevusi autora e-grāmatu “Career Guidance for Youth with Social Risk Status”. Sagatavots arī digitālais mācību līdzeklis bezdarbnieku e-apmācību programmā “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”.
   • Dace Briede-Zālīte – karjeras izglītība. Svarīgākais veikums un sasniegumi 2019. gadā: organizējusi karjeras nodarbības 4630 jauniešiem, bet pati Dace Briede-Zālīte tikusies ar 2700 jauniešiem, lasot lekcijas par mērķu plānošanu un personības analīzes (DISC) metodiku karjeras izvēles noteikšanai. Aktīvi darbojusies projektā ar riska grupas jauniešiem “Proti un Dari”, kā arī izstādē Skola 2019. Īstenojusi karjeras pasākumu Nordplus projektā Baltijas valstīm. Izveidojusi digitālu prāta spēļu komplektu.

Konkursa pieteikumos pretendenti aprakstīja savu veikumu atbilstoši Karjeras attīstības atbalsta sistēmas koncepcijā norādītajiem karjeras attīstības atbalsta sistēmu veidojošiem pamatelementiem:

   • informācija (sagatavošana un sniegšana),
   • karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas),
   • karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguve).

Uzvarētāji balvas saņems 2021. gada 27. aprīlī  Starptautiskās Karjeras atbalsta asociācijas IAEVG konferences laikā Rīgā. 

Karjeras atbalsta balvas konkurss ir VIAA iniciatīva, un to atbalsta Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance programma. Konkurss notiek jau otro gadu, lai apzinātu un izceltu karjeras attīstības atbalsta jomā iesaistīto personu izcilo veikumu un sasniegumus.