Euroguidance Karjeras atbalsts
Pārrobežu metodiskā semināra dalībnieki Rīgā

No 2022. gada 7. līdz 9. novembrim Rīgā norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) administrētās Euroguidance programmas pirmais pārrobežu metodiskais pieredzes apmaiņas seminārs karjeras speciālistiem CBS Riga 2022, kura tēma bija “Cerība nenoteiktības laikmetā”.

Semināra dalībniekiem bija iespēja iesaistīties ievadlekcijā un nodarbībā, ko vadīja pasaulē atzītais teorijas “Cerība darbībā” (Hope-Action Theory) pamatlicējs, Britu Kolumbijas universitātes emeritus profesors Normans Amundsons (Kanāda). Ar pieredzi dažādu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanā dalījās desmit valstu karjeras speciālisti, pārstāvot Austriju, Čehiju, Horvātiju, Latviju, Portugāli, Serbiju, Slovākiju, Slovēniju, Ungāriju un Vāciju.

Semināra praktiskās darbnīcas par metodēm un pieejām, kas piemērotas skolēniem, jauniešiem, pieaugušajiem, pašiem karjeras konsultantiem un skolotājiem, vadīja karjeras atbalsta speciālisti no deviņām valstīm. Darbnīcās skaidroja un risināja dažādus psiholoģiskos un praktiskos šķēršļus, kas kavē karjeras plānošanu un iekļaušanos mācībās vai darba tirgū. Darbnīcu vadītāji iepazīstināja ar paņēmieniem, kā stiprināt klientu un speciālistu psiholoģisko noturību, pārliecību par savām spējām un iespējām. Tika pilnveidotas arī lēmumu pieņemšanas un problēmu risināšanas prasmes un skaidrots, kā iedrošināt nebaidīties no nezināmā un kā iesaistīt un motivēt sadarbības partnerus atbalsta sniegšanā.

VIAA pasākumu organizēja sadarbībā ar Euroguidance tīkla ārvalstu centriem, kas piedalās Pārrobežu semināru (Cross Border Seminar) darba grupā.

Foto no pasākuma pieejami VIAA Flickr kontā