Citas aktualitātes
Infrastruktūras modernizācijas attēli

Noslēgumam tuvojas Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbi

Veiksmīgi rit uz priekš un noslēgumam tuvojas Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas, kas atrodas Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūves darbi.

Patlaban notiek aktīvs darbs pie dienesta viesnīcas labiekārtošanas darbiem – centrālās ieejas un pandusa izbūves, celiņu bruģēšanas darbiem, apstādījumu veikšanas, kā arī dienesta viesnīcas numuriņu izbūves, to iekārtošanas ar iegādātajām mēbelēm, kā arī aprīkošanas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Visus būvniecības darbus plānots pabeigt jau šovasar – 15.augustā.

Atbilstoši Ministru kabineta 18.06.2024. noteikumos Nr. 388 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.6. pasākuma "Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei" pirmās, otrās, trešās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noteiktajam Rīgas Stila un modes tehnikuma projekts Nr.8.1.3.0/20/I/001 „Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Stila un modes tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3 „Palielināt modernizēto izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” ir posmots un ietverts 4.2.1.6.pasākuma ceturtās atlases kārtas ietvaros.

Būvdarbu veicējs – SIA “Eltex”, būvuzraudzība – SIA “Prokrial”, autoruzraudzība - SIA “Campaign”.