Stipendijas Valdību stipendijas
dažādu tautību studenti sēž augstskolas auditorijā Latvijas stipendijas

2022. gada 1. aprīlī noslēdzās pieteikšanās Latvijas valsts stipendijām studijām 2022./2023. akadēmiskajam gadam. Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūrā saņemti 332 ārvalstnieku pieteikumi no 35 valstīm. Šobrīd ir uzsākta pieteikumu administratīva un kvalitātes vērtēšana, kas noslēgsies jūnijā.

Visvairāk pieteikumi ir saņemti no Azerbaidžānas – 60 pieteikumi, Somijas un Ukrainas – 38 pieteikumi no katras, Vācijas – 27 pieteikumi un Uzbekistānas – 21 pieteikums. Lielākais pieteikumu skaits studijām ir saņemts Rīgas Stradiņa Universitātē (79 pieteikumi), Rīgas Tehniskajā universitātē (77 pieteikumi) un Latvijas Universitātē (51 pieteikums). Pieprasītākas studiju jomas ir veselības aprūpe un komerczinības un administrēšana.

Bakalaura un maģistra līmeņa studentiem Latvijas valsts stipendijas apmērs ir 500 eiro mēnesī, bet doktorantūras studentiem – 700 eiro mēnesī.

Latvijas valsts stipendijas ārzemniekiem ir nozīmīgs instruments Latvijas augstākās izglītības eksportspējas stiprināšanai, kā arī ārvalstu studentu piesaistīšanai studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās. Stipendijas pētniecībai dod iespēju dažādu jomu pētniekiem no dažādām valstīm gūt praktisku sadarbības pieredzi.

Stipendijas tiek piešķirtas, balstoties uz starpvaldību noslēgtajiem līgumiem sadarbībai izglītībā un zinātnē, kā arī pēc paritātes principa – tām valstīm, kuras arī Latvijas iedzīvotājiem paredz iespēju pieteikties stipendijām. 2022.gadā Latvijas valsts stipendijām varēja pieteikties iedzīvotāji no 42 valstīm

Latvijas valsts stipendiju 2022./2023. akadēmiskā gada konkursa rezultāti būs zināmi 2022. gada jūnijā.