Euroguidance Karjeras atbalsts
IAEVG konference

No 19. – 21. oktobrim norisinās Starptautiskās Karjeras atbalsta asociācijas (IAEVG) 44. gadskārtējā karjeras speciālistu konference, kurā tiešsaistes režīmā pulcējas karjeras atbalsta jomas speciālisti no visas pasaules. IAEVG zinātniski praktisko konferenci organizē sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju (LKAAA), lai izceltu karjeras atbalsta nozīmi izglītības, indivīda un tautsaimniecības attīstībā, kā arī veicinātu karjeras atbalsta jomas attīstību kopumā.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece atzīst: “Ir svarīgi sniegt atbalstu cilvēkiem, īpaši šajā sarežģītajā brīdī, kad notiek tik neparedzamas izmaiņas izglītības un nodarbinātības procesos. Attālinātie darba un mācīšanās režīmi ienes papildu neskaidrības un brīžiem vairo neziņu. Taču karjeras informācija, karjeras izglītība un karjeras konsultācijas veido vienotu sistēmu, kas palīdz cilvēkiem saprast savas iespējas un spējas, savas izvēles un to nākotnes nozīmi.”

VIAA direktore Dita Traidās uzsver: “Esam gandarīti organizēt šo konferenci, kas pulcē karjeras attīstības profesionāļus – pētniekus, praktiķus, izglītotājus un studentus no visas pasaules. Šī ir lieliska iespēja apzināt  inovatīvus risinājumus karjeras atbalsta jomā. Neskatoties uz to, ka IAEVG ikgadējā konference pirmo reizi notiek tiešsaistē un tās dalībniekiem nav iespējas apmeklēt mūsu valsti, esam priecīgi, ka varam sniegt savu ieguldījumu karjeras attīstības atbalsta veicināšanā pasaules līmenī.”

IAEVG konferencē karjeras speciālisti varēs paplašināt savu redzesloku, smelties idejas un metodes sava darba pilnveidošanai, lai palielinātu karjeras atbalsta jomas potenciālu gan nozares speciālistu, gan asociācijas līmenī. Konferencē pirmo reizi ar Latvijas speciālistu atbalstu ir apkopotas IAEVG nacionālo korespondentu iecienītākās metodes un materiāli, kas ir pieejami apskatei virtuālajā izstādē.

Vienā no starptautiskās konferences sesijām notiks arī Karjeras atbalsta nacionālā konference “Pedagoga karjeras konsultanta resursi pašefektivitātes veicināšanai”, kurā piedalīsies pedagogi karjeras konsultanti un citi interesenti no Latvijas.

Starptautiskā Karjeras atbalsta asociācija apvieno karjeras atbalsta jomas speciālistus no visas pasaules. Asociācijas sadarbības partnere Latvijā ir VIAA, kas konkursā ir ieguvusi tiesības šogad organizēt gadskārtējo starptautisko konferenci ar programmas Euroguidance un LKAAA atbalstu. Konferenci līdzfinansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.