COST
zinatne_tehnologijas

2019. gada 28. maijā Latvijas Universitātes Dabas mājā notiks informācijas diena "Viss par COST programmu", kurā starptautiskās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā COST (European Cooperation in Science and Technology) asociācijas eksperti sniegs informāciju par COST programmas darbību un iespējamo dalību programmas aktivitātēs.

Informācijas dienā aicināti piedalīties COST programmas akciju pieteicēji un dalībnieki, zinātnieki, doktorantūras studenti, uzņēmēji, nozaru speciālisti un citi interesenti, kuri vēlas paplašināt savus starptautiskās sadarbības kontaktus pētniecībā un iegūt jaunus sadarbības partnerus.

Pasākuma laikā dalībniekus iepazīstinās ar COST programmu un tās darbību, COST akcijām un iespējamo iesaisti tajās, kā arī informēs par veiksmīgu projektu pieteikumu sagatavošanu un atbalstu dalībai programmā. Informācijas dienā notiks arī pieredzes apmaiņa, kurā Latvijas zinātnieki dalīsies ar savu gūto pieredzi, īstenojot COST akcijas.

Norises laiks: 2019. gada 28. maijs, plkst. 9.30 – 13.00

Norises vieta: Latvijas Universitātes Dabas māja, auditorija “Magnum”, 106. telpa, Jelgavas iela 1, Rīga

Programma: 

Darba valoda: latviešu un angļu

Pieteikšanās pasākumam: tiešsaistē līdz 2019. gada 27. maijam

Dalība pasākumā ir bez maksas.

COST ir starptautiskās sadarbības atbalsta programma, kas izveidota, lai starptautiskā līmenī atbalstītu zinātnieku un nozares speciālistu sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās. COST programmas darbības instruments ir akcija – zinātnieku un speciālistu sadarbības tīkls. Šobrīd COST programma atbalsta vairāk kā 250 dažādas akcijas – sadarbības tīklus, kam var brīvi pievienoties. COST programmas mērķis ir atbalstīt galvenokārt pirms - konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas.


Kontaktinformācija:
Maija Bundule
COST programmas koordinatore Latvijā
Tālrunis: +371 67785423, +371 26514481
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv