Erasmus+
Cilvēki raksta ar zīmuļiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2024. gada 7. februārī  plkst. 15.00 organizē tiešsaistes konsultācijas par Erasmus+ programmas akreditēto mobilitātes projektu (KA121) pieteikumu sagatavošanu izglītības un mācību jomā.

Konsultācijās aicinātas piedalīties organizācijas, kuras ir saņēmušas Erasmus akreditāciju un gatavo Erasmus  akreditēto mobilitātes projektu pieteikumus skolu (KA121-SCH), profesionālajā (KA121-VET) un pieaugušo (KA121-ADU) izglītībā. Īpaši aicinām piedalīties tos potenciālos projektu iesniedzējus, kuri jau ir uzsākuši pildīt projektu pieteikumu veidlapas skolu, profesionālajā vai pieaugušo izglītībā.  

Konsultācijas notiks brīvā formā, kurās būs iespēja gan mutiski, gan rakstiski uzdot sev interesējošos jautājumus par pieteikumu veidlapu aizpildīšanu un 2024. gada mobilitātes projektu pieteikumu konkursu.

Tajās Erasmus+ programmas speciālisti sniegs ieteikumus kvalitatīva projekta pieteikuma sagatavošanai un atbildēs uz dalībnieku interesējošajiem jautājumiem.

Iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama. Konsultācijas notiks Zoom platformā, un pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem akreditēto projektu pieteicējiem individuāli.

Mobilitātes projektu pieteikumi 2024. gada konkursam jāiesniedz līdz šī gada 20. februāra plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). 

Aicinām pieteikumu iesniegšanu neatlikt uz pēdējo dienu, nepieciešamības gadījumā to ir iespējams precizēt un iesniegt atkārtoti - vērā tiks ņemta pēdējā iesniegtā versija. Plašāka informācija par 2024. gada konkursa nosacījumiem un pieteikuma iesniegšanu pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās.

  • Skolu izglītība:

Laima Jaunsubrēna
Vecākā eksperte
+371 67814740
laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv

Katrīna Kudiņa
Vecākā eksperte
+371 67201170
katrina.kudina@viaa.gov.lv

Linda Jakobi
Vecākā eksperte
+371 67785405
linda.jakobi@viaa.gov.lv

Dace Straume
Vecākā eksperte
+371 67785428
dace.straume@viaa.gov.lv

  • Profesionālā izglītība:

Reinis Tralmaks
Vecākais eksperts
+371 67785475
reinis.tralmaks@viaa.gov.lv

Paula Miķelsone
Vecākā eksperte
+371 67814346
paula.mikelsone@viaa.gov.lv

  • Pieaugušo izglītība:

Liene Cauna
Vecākā eksperte
+371 67785471
liene.cauna@viaa.gov.lv

Ivars Gorda
Vecākais eksperts
+371 67559500
ivars.gorda@viaa.gov.lv