Erasmus+
Portatīvais dators

Valsts izglītības attīstības aģentūra 8. februārī plkst. 15.00 organizē tiešsaistes konsultācijas par  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2024. gada konkursa īstermiņa mobilitāšu projektu pieteikumu aizpildīšanu un iesniegšanu skolu (KA122-SCH), profesionālās (KA122-VET), pieaugušo izglītības (KA122-ADU) un sporta (KA182-SPO) sektorā.

Konsultācijās aicināti piedalīties tie potenciālie projektu iesniedzēji, kuri jau ir uzsākuši pildīt projektu pieteikumu veidlapas skolu,  profesionālajā, pieaugušo izglītībā un sporta sektorā. Tās notiks brīvā formā, kurās būs iespēja gan mutiski, gan rakstiski uzdot sev interesējošos jautājumus par pieteikumu veidlapu aizpildīšanu, gan arī 2024. gada programmas mobilitātes projektu pieteikumu konkursu.

Iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama. Konsultācijas notiks MS Teams platformā no plkst. 15.00 līdz 16.30.

Pieslēgšanās konsultācijām:

Mobilitātes projektu pieteikumi 2024. gada konkursam jāiesniedz līdz šī gada 20. februāra plkst. 12.00 (pēc Briseles laika). 

Aicinām pieteikumu iesniegšanu neatlikt uz pēdējo dienu, nepieciešamības gadījumā to ir iespējams precizēt un iesniegt atkārtoti - vērā tiks ņemta pēdējā iesniegtā versija. Plašāka informācija par 2024. gada konkursa nosacījumiem un pieteikuma iesniegšanu pieejama Erasmus+ programmas vadlīnijās.

  • Skolu izglītība:

Laima Jaunsubrēna
Vecākā eksperte
+371 67814740
laima.jaunsubrena@viaa.gov.lv

Katrīna Kudiņa
Vecākā eksperte
+371 67201170
katrina.kudina@viaa.gov.lv

Dace Straume
Vecākā eksperte
+371 67785428
dace.straume@viaa.gov.lv

  • Profesionālā izglītība:

Reinis Tralmaks
Vecākais eksperts
+371 67785475
reinis.tralmaks@viaa.gov.lv

Paula Miķelsone
Vecākā eksperte
+371 67814346
paula.mikelsone@viaa.gov.lv

  • Pieaugušo izglītība:

Liene Cauna
Vecākā eksperte
+371 67785471
liene.cauna@viaa.gov.lv

Ivars Gorda
Vecākais eksperts
+371 67559500
ivars.gorda@viaa.gov.lv

  • Sporta joma:

Linda Jakobi
Vecākā eksperte
+371 67785405
linda.jakobi@viaa.gov.lv