Notiks seminārs par ģimenes un skolas sadarbību bērnu labklājības celšanai

Laikā no 2021. gada 19. aprīļa līdz 2020. gada 20. aprīlim Somijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – tiešsaistes tematisko semināru "Kapacitātes stiprināšana ģimenē un skolā labklājības celšanai" (“Building up the capacity - family and school together for wellbeing”). Seminārā plānots apskatīt jautājumus, kas saistīti ar vecāku un skolas personāla kopīgu sadarbību bērnu labklājības nosdrošināšanai. 

Tiešsaistes seminārā aicinām pieteikties skolu izglītības sektora speciālistus, kuri strādā ar bērniem vecumā līdz 16 gadiem un kurus interesē starptautiska sadarbība, labās prakses un pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ projektu izstrāde skolu izglītības sektorā saistībā ar semināra tēmu. Seminārs sniedz iespēju labās prakses un pieredzes apmaiņai un kontaktu veidošanai projektu pieteikumu izstrādei jaunajā Erasmus+ programmā.

Pasākums notiek angļu valodā. Detalizēta informācija par semināru pieejama lejupielādējamā failā un semināra mājaslapā. Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 3 vietas. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 15. marts (t.i., līdz 2021. gada 15. marta plkst. 17:00 pieteikumam jābūt saņemtam VIAA lietvedībā).

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas. Aicinām iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Papildu informācija:

VIAA Erasmus+ programmas departamenta
Stratēģisko partnerību nodaļas
vecākā programmas speciāliste
Vineta Straume
Tālrunis: 67559501
E-pasts: vineta.straume@viaa.gov.lv