Euroguidance Karjeras atbalsts
sieviete piedalās tiešsasites vebinārā pie portatīvā datora

No 2022. gada 20. oktobra līdz 17. novembrim karjeras atbalsta speciālisti aicināti piedalīties neformālā tiešsaistes kursā par karjeras atbalstu mācību mobilitātei.

E-kursu ir kopīgi izveidojuši Ziemeļu un Baltijas valstu Euroguidance centri, lai stiprinātu karjeras atbalsta speciālistu kompetenci ar mācību mobilitāti saistītajos jautājumos. Kurss izveidots Moodle mācību vidē un satur vairākus mācību moduļus, kas sniedz ieskatu par konceptuālām pieejām, resursiem, teoriju un praksi saistībā ar atbalstu mācību mobilitātes īstenošanā.

Kursā paredzētas trīs interaktīvas kursa dalībnieku tiešsaistes sesijas: 20. oktobrī, 3. novembrī un noslēguma sesija 17. novembrī. Latvijas karjeras atbalsta speciālistiem būs iespēja tīkloties ar Ziemeļvalstu un citu Baltijas valstu kolēģiem, kā arī piedzīvot virtuālu mobilitāti, sadarbojoties ar kolēģiem no ārvalstīm. Darbs paredzēts nelielās starptautiskās grupās (komandās) kopīgi meklējot risinājumus ar mācību mobilitāti saistītā problēmsituācijā. Kursā iekļauts arī plašs papildu materiālu klāsts – gan video, gan rakstu formātā.

Kursa noslēgumā dalībnieki saņems dalības apliecinājumu un digitālo nozīmīti (badge).

Reģistrēties pasākumam ir iespējams līdz 30. septembrim tiešsaistē

Kursa norises valoda – angļu.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursa izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība