Erasmus+
Cilvēka roka tuvplānā veic pierakstus un spiež datora tastatūras pogas

14. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tiešsaistē organizē semināru par Erasmus+ programmas īstermiņa mobilitātes projektiem skolu sektorā. Potenciālie projektu īstenotāji varēs uzzināt par programmas sniegtajām iespējām skolu sektorā un par projektu pieteikumu iesniegšanu 2021. gada konkursa 2. kārtā.

Uz semināru ir aicinātas organizācijas, kuras plāno veidot mācību mobilitātes skolēniem un personālam Erasmus+ programmas valstīs un darbojas vispārējā izglītībā vai agrīnā izglītībā un aprūpē (skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā reģistrētas juridiskas personas). Dalībtiesīgo organizāciju sarakstu skolu sektorā var skatīt Erasmus+ mājas lapā.

Seminārs norisināsies 14. septembrī no plkst. 14.00 līdz 16.00. Pieteikties iespējams līdz 13. septembrim, aizpildot reģistrācijas veidlapu tiešsaistē.

Projektu pieteikumi 2. kārtas konkursam jāiesniedz līdz 2021. gada 5. oktobra plkst. 12:00 (pēc Briseles laika) tiešsaistē. Projekta īstenošanas termiņš ir 6 līdz 18 mēneši ar sākumu pieteicēja izvēlētā datumā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam.

Erasmus+ programmas pamatdarbības “Personu mācību mobilitāte” projekta ietvaros skolu sektorā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

Personālam:

  • darba vērošana (no 2 līdz 60 dienām);
  • mācību stundu vadīšana (no 2 līdz 365 dienām);
  • kursi un mācības (no 2 līdz 30 dienām).

Skolēniem:

  • skolēnu grupas mobilitāte (no 2 līdz 30 dienām, vismaz divi skolēni grupā). Skolēnu grupa no nosūtītājskolas var mācīties kopā ar vienaudžiem citā valstī; jābrauc līdzi skolotājiem vai citām pilnvarotām personām;
  • skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte (no 10 līdz 29 dienām). Skolēni var mācīties partnerskolā vai stažēties ārzemēs pēc individuālas mācību programmas;
  • skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāte (no 30 līdz 365 dienām). Skolēni var mācīties partnerskolā vai stažēties ārzemēs pēc individuālas mācību programmas.

Citas aktivitātes:

  • ekspertu uzņemšana (no 2 līdz 60 dienām). Var uzaicināt trenerus, skolotājus, politikas ekspertus vai citus kvalificētus profesionāļus no ārvalstīm;
  • pedagogu uzņemšana apmācībā (no 10 līdz 365 dienām). Var uzņemt topošos pedagogus, kuri vēlas īstenot praksi ārvalstīs;
  • sagatavošanās vizītes. Organizācijas var organizēt sagatavošanās vizīti pie sava uzņemošā partnera pirms mobilitātes (ne kursiem un mācībām).

Plašāka informācija par 2021. gada konkursa nosacījumiem un projektu iesniegšanu atrodama Erasmus+ programmas vadlīnijās. Erasmus+ darba programmā 2021. gadam pieejamais EK finansējums “Personu mācību mobilitāte” konkursa 2. kārtas ietvaros skolu sektorā ir 1 084 109 eiro.

Liene Cauna

Vecākā programmas speciāliste
liene.cauna [at] viaa.gov.lv

Katrīna Kudiņa

Vecākā programmas speciāliste
katrina.kudina [at] viaa.gov.lv