Euroguidance Karjeras atbalsts Karjeras atbalsta balva
Karjeras atbalsta balva 2024

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pagarina karjeras attīstības atbalsta veicināšanas konkursa „Karjeras atbalsta balva – 2024” pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 21. jūnijam, lai izteiktu atzinību karjeras attīstības atbalsta īstenošanā iesaistītām personām par izcilu veikumu, kas īstenots laika posmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Konkursam var pieteikt savu vai citas personas veikumu. Tāpat pieteikumu var iesniegt arī autoru kolektīvs. Autoru kolektīva veikums tiks uzskatīts par viena pretendenta veikumu. 

Pieteikums jāraksta par vienu konkrētu aktivitāti vienā no jomām:

  • Karjeras izglītībā;
  • Karjeras konsultācijās;
  • Informācijas sagatavošanā. 

Aprakstītā aktivitāte var būt, piemēram, izstrādāta publikācija, pētījums, tīmekļa vietne, izglītojoša programma, informācijas vai diagnostikas rīks, metodiskais līdzeklis vai materiāls, sniegts karjeras attīstības atbalsta pakalpojums, īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums, tai skaitā karjeras izglītības integrēšanai mācību saturā, sociālās atstumtības riskam pakļautām personu grupām u.c.

Pieteikumam klāt nepieciešams pievienot:

Parakstītu darba devēja, klienta vai palīdzības saņēmēju atsauksmi par konkursam pieteikto konkrēto veikumu. Atsauksme sagatavojama brīvā formā, norādot pieteiktā veikuma būtiskumu, novatoriskumu un ietekmes mērogu. Neparakstīta atsauksme netiks vērtēta. Pieteikumam pielikumā pievieno arī veikuma paraugu elektroniskā formātā vai tīmekļa vietnes adresi, kur konkursam pieteiktais veikums apskatāms un izvērtējams. Gadījumā, ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, veikuma fizisku paraugu var pievienot sūtījumam. Konkursam iesniegtie paraugi netiks atgriezti. Pieteikums, kuram nav pievienots veikuma paraugs vai nav norādīta tīmekļa vietne, kurā veikums apskatāms, netiks vērtēts.

Pretendentam vai pieteicējam ne vēlāk kā līdz 2024. gada 21. jūnijam jānosūta parakstītu skenētu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aizpildītu pieteikumu, atsauksmi(es) un veikuma paraugu uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv, vai nosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 ar norādi Konkursam „Karjeras atbalsta balva 2024”.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu, lai atbilstoši sagatavotu pieteikumu.

Konkurss ir VIAA iniciatīva, kas vērsta uz mūžilga karjeras atbalsta sistēmas attīstību Latvijā, Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance atpazīstamības veicināšanu un karjeras atbalsta nozīmes stiprināšanu.

Resursu izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība