Erasmus+
četri jaunieši iet pa ielu un sarunājas savā starpā

No 2023. gada 16. līdz 19. maijam Čehijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktsemināru “Atbalstot daudzveidību: iekļaušana starptautiskos projektos” (Embracing diversity: inclusion in international projects), kas notiks Prāgā, Čehijā.

Semināru organizē, lai diskutētu par skolēnu ar mazāk iespējām iekļaušanu skolu un profesionālajā izglītībā, kā arī uzzinātu par Erasmus+ programmu un tās piedāvātajām iespējām.

Pasākumā dalībnieki:

  • uzzinās par Erasmus+ programmas nosacījumiem, īstenojot projektus par skolēnu ar mazāk iespējām iekļaušanu skolu un profesionālajā izglītībā, identificēs mērķgrupas, diskutēs par konkrēto grupu iekļaušanu projektos;
  • diskutēs par iekļaušanas koncepta ieviešanu savās iestādēs un/vai organizācijās;
  • izveidos jaunus starptautiskus kontaktus;
  • dalīsies ar labās prakses piemēriem un pieredzi;
  • uzzinās, kā uzsākt mobilitātes un sadarbības projektus Erasmus+ programmā.

Semināram aicināti pieteikties vispārējās un profesionālās izglītības skolotāji (LKI 3. vai 4. līmenī), kuriem nav vai ir neliela pieredze Erasmus+ programmā un ir ieinteresēti uzsākt Erasmus+ projektu īstenošanu.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā.

Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2023. gada 7. aprīlim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 2 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2022. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Sarmīte Rutkovska

Vecākā eksperte
sarmite.rutkovska [at] viaa.gov.lv