Nacionālās karjeras atbalsta konferences 2022 vizuālis

2022. gada 9. un 10. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) administrējamā programma Euroguidance sadarbībā ar Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju (LKAAA) un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) organizē Nacionālo karjeras atbalsta konferenci, kas notiks Jelgavas pilī.

Konferences atklāšanā dalībniekus uzrunās izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, VIAA direktore Dita Traidās, LKAAA priekšsēdētāja Inta Lemešonoka un LLU kanclers Ziedonis Helvigs. Konferencē būs iespēja uzzināt par aktualitātēm karjeras attīstības atbalsta pētniecībā un praksē Latvijā, Eiropā un pasaulē. Pasākuma programmā ir plānota “Karjeras atbalsta balvas – 2022” pasniegšanas ceremonija, kā arī meistarklase un darbnīcas. Konferencē būs arī pieejama metodisko materiālu izstāde un konsultācijas ar to autoriem.

Reģistrācijas un dalības apmaksas termiņš ir pagarināts līdz 2022. gada 4. augustam. Reģistrācijas anketa pieejama šeit: https://forms.gle/kfEohnsgi69YRM4D8

  • Konferences dalības maksa:
    • LKAAA biedriem: 10 EUR.
    • citiem dalībniekiem: 30 EUR

LKAAA norēķinu konts dalības maksai par konferenci:

LATVIJAS KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA ASOCIĀCIJA
Reģ.nr. 40008141417
Konta nr. LV24HABA0551025432209.  

Konferenci līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ Euroguidance programma. 

Papildu informācija

Inta Lemešonoka
LKAAA
valdes priekšsēdētāja 
tālrunis +371 26594116

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursu izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība