Pārtraukta finansiālā atbalsta piešķiršana Baltic Bonus 2017. gada programmā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ar 2017. gada 14. augustu uzsāka iesniegumu pieņemšanu par finansiālā atbalsta piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros, atbalstot Latvijas zinātnieku un uzņēmēju partnerību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstu vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstu zinātniekiem un uzņēmējiem. Ar 2017. gada 19. septembri iesniegumu pieņemšana 2017. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegti finansējuma griesti.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2017. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2017. gadam. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā. 

Kontaktinformācija:

Lelde Valeine
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: 67785465, fakss: 67814344
e-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv