Karjeras atbalsta balva 2022 laureāti

Šodien, 9. augustā, Nacionālās karjeras atbalsta konferences laikā paziņoti Karjeras atbalsta balvas 2022 laureāti. Par izcilu veikumu karjeras informācijas aktivitāšu īstenošanā balvu saņēma Kuldīgas Bērnu un jauniešu centra pedagoģe karjeras konsultante Agnese Čīče un Alūksnes novada vidusskolas pedagoģe karjeras konsultante Dace Alksne. Savukārt balvu par izcilu veikumu karjeras izglītības aktivitāšu īstenošanā saņēma Kristīne Vilcāne un Jolanta Jērāne, programmas “52 pakāpieni” metožu autores.

Papildus balvām tika piešķirti arī trīs atzinības raksti. Par ieguldījumu Eiropas Sociālā fonda (ESF)  projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēs un tā publicitātes veicināšanā atzinības rakstu saņēma Ilze Rūtenberga, Mārupes Valsts ģimnāzijas pedagoģe karjeras konsultante. Atzinības rakstu par ieguldījumu pieaugušo karjeras konsultēšanas attīstībā saņēma Ramona Kočāne, Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāles Limbažu Klientu apkalpošanas centra karjeras konsultante. Savukārt Una Vorma, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas bijusī valdes priekšsēdētāja, saņēma atzinības rakstu par amata pienākumu pildīšanas laikā sniegto ieguldījumu karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto pušu sadarbības sekmēšanā.

“Šogad Karjeras atbalsta balvu pasniedzam jau ceturto reizi, un tā kļuvusi par tradīciju un veidu, kā izteikt atzinību karjeras atbalsta jomas profesionāļiem par paveikto darbu, neatlaidīgo atbalstu un degsmi, palīdzot jauniešiem un visdažādākā gadagājuma cilvēkiem realizēt savu profesionālās karjeras potenciālu,” pauž Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās.

Šoreiz apbalvošanas ceremonija norisinājās Jelgavas pilī, Nacionālās karjeras atbalsta konferences laikā, ko organizē VIAA administrētā programma Euroguidance sadarbībā ar Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Karjeras atbalsta balvu VIAA organizē, lai izteiktu atzinību karjeras attīstības atbalsta jomā iesaistītām personām par izcilu veikumu un sasniegumiem karjeras attīstības atbalsta sistēmas īstenošanā 2021./2022. mācību gadā vai 2021. kalendārajā gadā. Pretendentu veikumu vērtēja VIAA un Karjeras attīstības atbalsta sistēmas sadarbības padomes apstiprināti eksperti. Atbalstu iniciatīvai sniedz Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance programma, kurai šogad aprit 30 gadi.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursa izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Alise Devjatajeva

Vecākā eksperte (sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem)
alise.devjatajeva [at] viaa.gov.lv