PostDoc 4.karta rezultati

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļa ir apkopojusi datus par pēcdoktorantūras programmas īstenoto pētniecības pieteikumu sasniegtajiem iznākuma rādītājiem. Kopā īstenoti 352 pētniecības pieteikumi, no tiem 10 projektus īsteno komersanti.

Līdz 2021. gada martam jau ir noslēgti 76 pēcdoktorantūras atbalsta programmas 1. atlases kārtas projekti. Kopā četrās kārtās pieteicās 119 ārzemju pēcdoktoranti, no tiem apstiprināti ir 53 ārzemju pēcdoktorantu pieteikumi, tai skaitā arī re-emigrantu, vēl 3 ārzemju pēcdoktorantu pieteikumi ir uzsākti šī gada aprīli. Līdz šim ir ieguldīti 44% no plānotā privātā līdzfinansējuma apmēra, kas ir 397 210 eiro. 

Pēcdoktorantūras programmā četrās atlases kārtās īsteno 352 pētniecības projektus

Apkopojot un izvērtējot pētniecības pieteikumu īstenotāju aģentūrā iesniegto informāciju, secināts, ka līdz šim ir izveidotas vairāk jaunas amata vietas, nekā sākotnēji tika plānots. Tāpat līdz šim ir iesniegtas vai publicētas 58% no plānotajām zinātniskajām publikācijām, kā arī nodibinātas 43% no plānotajām sadarbībām ar uzņēmumiem. Viszemākais rādītājs pašreiz ir jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē, līdz šim ir izstrādāti tikai 25% no plānotā. 

Pēcdoktorantūras programmā četrās atlases kārtās īsteno 352 pētniecības projektus

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts projekts tiek īstenots, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu pieaugumu valstī. Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 64 029 231 eiro un to plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.