Mācības pieaugušajiem
sieviete citai sievietei skaidro kaut ko, rādot pierakstu klasi

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi izglītības iestāžu atlasi pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  individuālās pieejas nodrošināšanai personām ar zemu izglītības līmeni. Izglītības iestādes var iesniegt savu piedāvājumu izglītības programmas īstenošanai, tiklīdz izglītības iestāde ir gatava uzsākt individuālās pieejas īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada  30. jūnijam.

Šī projekta aktivitāte paredz nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni uzrunāšanu, individuālu personas profilēšanu, rezultātu analīzi un konsultēšanu. Atbilstoši profilēšanas rezultātiem personai piedāvās modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvi, pēc kuras apguves izsniegs apliecību.

Nodarbinātie varēs apgūt izglītības programmas, kas atbilst apstiprinātajam profesionālo kvalifikāciju sarakstam. Izglītības programmu īstenošana ir jāpabeidz līdz 2023. gada 31. oktobrim. Nodarbināto personu ar zemu izglītības līmeni piesaisti un prasmju novērtēšanu veiks izglītības iestādes.

Svarīgi ņemt vērā, ka piedāvājumā nevar iesniegt moduļus un moduļu kopas no tādām modulārām profesionālās izglītības programmām:

  • kuras licencētas kā neklātienes izglītības programmas;
  • kuri attiecināmi uz svešvalodu apguvi;
  • kuri ietver transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācību (visa veida kategorijas), tai skaitā sākotnējo un periodisko apmācības kārtību;
  • kuras nav apstiprinātajā profesionālo kvalifikāciju sarakstā;
  • modulis “Sabiedrības un cilvēka drošība”, kā arī tas netiek iekļauts moduļu kopas sastāvā.

Izglītības iestādes piedāvājumu iesniedz elektroniski uz e-pasta adresi pipn@viaa.gov.lv Plašāka informācija par atlases nosacījumiem, kā arī profesionālo kvalifikāciju saraksts un cita noderīga informācija pieejama Mācības pieaugušajiem mājaslapā.

VIAA 2023. gada 19. janvārī plkst. 10.00 tiešsaistē organizēs semināru par izglītības iestāžu atlasi šai aktivitātei. Reģistrēties semināram var, aizpildot pieteikuma formu līdz 2023. gada 18. janvāra plkst. 16.00. Semināra tiešsaistes saite tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem semināra dalībniekiem.

Kopš projekta uzsākšanas sešu gadu laikā mācības kopumā uzsākuši vairāk nekā 79,5 tūkstoši nodarbināto, no kuriem gandrīz 66 tūkstoši mācības jau ir pabeiguši. Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.