Erasmus+
Seniori darbojas ar datoru

No 2024. gada 22. līdz 25. oktobrim Polijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktsemināru “Iesaisties: Erasmus+ kontaktseminārs, kas palīdz uzlabot pamatkompetences un veicina senioru pilsonisko, vides un sociālo iesaisti” (ENGAGE: Erasmus+ contact seminar helping to improve key competences and promote the civic, environmental and social engagement of seniors), kas notiks Varšavā, Polijā.         

Seminārs tiek organizēts ar mērķi veidot izpratni par senioru pamatprasmju uzlabošanu, kā arī pilsoniskās, vides un sociālās iesaistes veicināšanu, izmantojot tīklu veidošanu un sadarbību mobilitātes projektos.

Semināra laikā dalībnieki:

  • veicinās sadarbību starp Eiropas izglītības iestāžu organizācijām, veidojot partnerības starp pieaugušo izglītības iestāžu praktiķiem, kuri strādā ar senioru izglītību, ļaujot dalībniekiem dalīties idejās un sākt veidot turpmākos Erasmus+ Maza mēroga vai Sadarbības partnerību projektus pieaugušo izglītības sektorā, kā arī mobilitātes projektus;
  • paplašinās savu starpvalstu sadarbības tīklu un nodibinās kontaktus ar potenciālajiem projekta partneriem, lai izstrādātu jaunus projektu pieteikumus;
  • dalīsies pieredzē ar dalībniekiem no citām valstīm. 

Semināram aicināti pieteikties pieaugušo izglītības (ADU) sektora pārstāvji, kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ Partnerības sadarbībai (KA2) Maza mēroga vai Sadarbības partnerību projektus, kas vērsti uz senioru izglītošanu.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 8. septembrim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 4 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Ieva Stulpiņa

Vecākā eksperte
ieva.stulpina [at] viaa.gov.lv