Stipendiju piedāvājuma vizuālis

Baltijas-Amerikas Dialoga programma piedāvā biedrībām, bezpeļņas organizācijām un izglītības iestādēm, plānojot konferenci, lekciju ciklu, semināru vai līdzīga veida apmācību organizēšanu aktuālā jomā ar ekspertu vai vieslektoru piesaisti no ASV, pieteikties finansējuma saņemšanai.

Programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu apmaiņa starp ASV un Latviju, kas būtu pielietojamas dažādu nozaru un jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai. Finansējumam aicinātas pieteikties jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības un izglītības iestādes, kā arī publiskais sektors un institūcijas, kas vēlas diskutēt un veicināt izpratni par sev būtisku tēmu, piesaistot ASV speciālistu kā pasākuma ekspertu. Baltijas-Amerikas Dialoga programmas ietvaros tiks segtas visas ar eksperta vizīti un uzturēšanos saistītās izmaksas. Granta apjoms projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru.

Lai pieteiktos granta saņemšanai:

  • pieteicējam jābūt bezpeļņas organizācijai;
  • jāsaņem apstiprinājums no ASV eksperta par dalību plānotajā projektā;
  • jāsagatavo plānotā projekta apraksts, iekļaujot ASV eksperta vizītes dienaskārtību;
  • jāiesniedz plānotā budžeta aprēķins.

Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas finansējumam var līdz 2024. gada 15. septembrim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā šeit.

Ilze Bembere

BAFF programmu pārstāve Latvijā

ibembere@ciee.org

www.BalticAmericanFreedomFoundation.org