Stipendijas vizuālis

NVO sektors, biedrības un izglītības iestādes, kas laika posmā no 2024. gada jūnija līdz decembrim plāno organizēt jebkāda formāta pasākumu sev aktuālā jomā - konferenci, lekciju ciklu, apmācības vai darba grupas, aicinātas savam projektam piesaistīt ekspertu vai vieslektoru no ASV, saņemot Baltijas-Amerikas Dialoga programmas sniegto finansējumu.

Programma ir vērsta uz lietderīgu zināšanu ieguvi no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru un jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai. Finansējumam aicinātas pieteikties jebkuras jomas nevalstiskās organizācijas, biedrības un izglītības iestādes, piesaistot ASV speciālistu kā pasākuma galveno ekspertu vai arī kā vienu no vairākiem lektoriem. Granta apjoms projektam ir līdz 10 000 ASV dolāru.

Lai pieteiktos granta saņemšanai:

  • pieteicējam jābūt bezpeļņas organizācijai,
  • jāsaņem apstiprinājums no ASV eksperta par dalību plānotajā projektā,
  • jāsagatavo plānotā projekta apraksts, iekļaujot ASV eksperta vizītes dienaskārtību,
  • jāiesniedz plānotā budžeta aprēķins.

Pieteikties Baltijas-Amerikas Dialogs programmas finansējumam var līdz 2024. gada 15. janvārim, nepieciešamos dokumentus iesniedzot elektroniski fonda mājaslapā.

Ilze Bembere

BAFF programmas Latvijā

ibembere@ciee.org

www.BalticAmericanFreedomFoundation.org