Jaunumi
Pieejams saraksts ar aktuālajiem starptautisko programmu projektu konkursiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sastādījusi sarakstu ar projektu konkursiem, kuros projektu pieteikumu iesniegšana noslēdzas 2021. gadā. Sarakstā ir iekļauta informācija par projektu konkursiem, kas atvērti ERA-NET Cofund aktivitātēs, bilaterālās un starptautiskās sadarbības programmās.

Šobrīd sarakstā ir iekļauta informācija par projektu konkursiem, kas būs slēgti līdz 2021. gada 15. maijam. Laika gaitā saraksts būs papildināts ar informāciju par projektu konkursiem, kas noslēgsies 2021. gada otrajā pusē. Saraksts ir pieejams VIAA mājaslapas sadaļā Atbalsts projektiem » Atvērtie konkursi

Detalizētāka informācija par sarakstā iekļautajiem projektu konkursiem ir pieejama pēc norādītajām konkursu ārējām saitēm vai VIAA mājaslapā atrodamām sadaļām. Konkursu pieteikumu iesniedzēji var saņemt konsultācijas pie programmu vai ERA-NET Cofund aktivitāšu koordinatoriem Latvijā: