Erasmus+
cilvēka roka sarokojas ar koka zaru ar zaļu lapiņu

No 2023. gada 26. līdz 30. aprīlim Polijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – tematisko semināru “Partnerības sadarbībai – kā plānot izcilu projektu pirmsskolas izglītībā par vides aizsardzības un ilgtspējas tēmu” (Partnerships for Cooperation- how to plan an excellent project for pre-schools in the area of green practices), kas notiks Varšavā, Polijā.

Seminārā dalībniekiem būs iespēja:

  • uzzināt par Erasmus+ sadarbības projektu īstenošanu un kvalitatīva projekta pieteikuma sagatavošanu;
  • izveidot jaunus starptautiskus kontaktus;
  • iegūt projektu plānošanas, rakstīšanas un īstenošanas prasmes;
  • darba grupā izstrādāt projektu pieteikumus par vides aizsardzības un ilgtspējas tēmu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pasākumam aicināti pieteikties pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji – skolotāji, audzinātāji, direktori, kuri ir ieinteresēti īstenot Erasmus+ Partnerības sadarbībai (KA2) projektus par vides aizsardzības un ilgtspējas jautājumiem.

Semināra detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2023. gada 20. martam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejama 2 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Sarmīte Rutkovska

Nodaļas vadītāja
sarmite.rutkovska [at] viaa.gov.lv