Erasmus+
Meitene ar sievieti apgūst zinības

No 2024. gada 13. līdz 15. novembrim Nīderlandes Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – tematisko semināru “Jaunas iespējas: mācību tīklu un vispārējās skolu izglītības partnerību izveide bērniem- migrantiem Eiropā, izmantojot starptautisko izglītību” (Opening Windows of Opportunity: establishing learning networks and school partnerships serving migrating children in Europe through international education), kas notiks Hāgā, Nīderlandē.

Seminārs organizēts ar mērķi diskutēt par piemērotām izglītības pieejām migrantu un bēgļu bērniem attiecībā uz valodu, mācību programmu, Eiropas/pasaules pilsonību, iekļaušanu un 21. gadsimta sākumskolas vajadzībām.

Pasākumā dalībnieki:

  • diskutēs par piemērotām izglītības pieejām migrantu un bēgļu bērniem;
  • uzzinās par starpdisciplināru, uz pētījumiem balstītu mācību programmu sistēmu, kas ietver iekļaujošu izglītību;
  • uzzinās plašāk par iespējām veicināt iekļaušanas un daudzveidības aspektus Erasmus+ projektos;
  • veidos starptautiskus kontaktus un iegūs potenciālos partnerus saviem nākotnes projektiem.

Semināram aicināti pieteikties vispārējās skolu izglītības (SCH) sektora – pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu (izglītojamie vecumā no 3-12 gadiem) pārstāvji – direktori, politikas veidotāji un citi izglītības speciālisti.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 22. septembrim, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 3 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2024. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Ieva Stulpiņa

Vecākā eksperte
ieva.stulpina [at] viaa.gov.lv