Erasmus+
pedagogs stasta berniem klase

Laikā no 2022. gada 15. februāra līdz 18. februārim Norvēģijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu (TCA) – kontaktsemināru "Klimats, vide un ilgtspējība: darbs ar no 1 līdz 9 gadu vecuma bērniem" (Climate, environment and sustainability: work with children between 1 and 9 years).

Seminārā veicinās jaunpienācēju iesaisti Erasmus+ programmā un sniegs iespēju skolām un citām organizācijām, kas strādā ar bērniem no 1 līdz 9 gadu vecumam, atrast projekta partnerus un īstenot Erasmus+ KA2 maza mēroga partnerības (KA210) projektu pieteikumu izstrādi skolu izglītības sektorā par semināra tēmu. Pasākumam aicinām pieteikties pārstāvjus no skolām (tai skaitā pirmsskolām), kā arī citām skolu sektora organizācijām, kuras nav īstenojušas Erasmus+ partnerību projektus un kurus interesē starptautiska sadarbība, labās prakses un pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ maza mēroga partnerības (KA210) projektu izstrāde skolu izglītības sektorā saistībā ar semināra tēmu.

Detalizēta informācija par semināru pieejama Salto mājaslapā

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas. Priekšroka tiks dota tām organizācijām, kurām nav iepriekšēja pieredze Erasmus+ programmas aktivitātē KA2.

Pieteikuma veidlapa un pieteikumu vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ Starptautisko pasākumu (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas.

Aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, LV-1050, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti tikai ar elektroniskajiem parakstiem (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas). VIAA organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021 gada 10. decembris.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem: šeit

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segta pasākuma dalības maksa (uzturēšanās (3 naktis) un ēdināšanas semināra laikā) un pēc atgriešanās ceļa izdevumi atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām maksimālajām ceļa izdevumu likmēm atbilstošajam attālumam, nepārsniedzot 275,00 EUR. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks. Pasākums tiek finansēts 2021. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta ietvaros.

Vineta Straume

Vecākā programmas speciāliste
vineta.straume [at] viaa.gov.lv