Euroguidance Karjeras atbalsts
Karjeras zinas izdevums 2022-1

Martā publicēts jaunākais “Karjeras ziņu” izdevums, kas pirmo reizi ir pieejams tikai digitālajā formātā. Izdevums ir pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tiešsaistes resursā “Karjeras bibliotēka”.

Pagājušajā gadā pirmo reizi tiešsaistē organizētā IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) konference ir pamudinājusi konferences rezultātus atspoguļot digitālajā “Karjeras ziņu” izdevumā. Digitālais formāts ir devis iespēju iekļaut vairāk attēlu un aktīvās saites uz papildmateriāliem dažādos formātos.

Pirmais šī gada izdevums ir lielākoties veltīts vērienīgai aizvadītajai starptautiskai IAEVG konferencei. Izdevumā ir iekļautas saites uz konferences iedvesmas runu videoierakstiem ar tulkojumu latviešu valodā, kā arī konferences noslēguma paneļdiskusiju angļu valodā. Izdevumā ir atspoguļots Zviedrijas Euroguidance pārstāves un IAEVG valdes locekļu un konferences dalībnieku no Čehijas skatījums uz konferencē sasniegto.

Jaunākajā izdevumā var lasīt rakstu par karjeras attīstības atbalstu sākumskolā, kuru ir sagatavojusi VIAA Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte Rita Burceva. Eksperte ir apkopojusi informāciju par šī brīža situāciju Latvijas sākumskolās karjeras attīstības atbalsta jautājumos.  

Turpmāk “Karjeras ziņas” izdevumi būs pieejamai tikai digitālajā formātā brīvpieejas resursā "Karjeras bibliotēka". Resurss paredzēts karjeras atbalsta jomas profesionāļiem kā palīgs viņu ikdienas darbā. Karjeras bibliotēkā pieejami iepriekšējo “Karjeras ziņu numuri”, kā arī sistematizēti un pārskatāmi apkopotas metodikas, infografikas, spēles un video, vadlīnijas, politikas dokumenti un pētījumi karjeras atbalsta jomā.