Eiropas Prasmju gads Citas aktualitātes
starptautiskais vizionāru forums "Izglītība nākotnei: No iesaistes līdz ieteikmei"

8. jūnijā Rīgā notiks otrais augsta līmeņa starptautiskais forums “Izglītība nākotnei: no iesaistes līdz ietekmei”. Šogad forums ir veltīts pārmaiņām pieaugušo izglītības pieejā un prasmju attīstībā gan organizāciju, gan valsts līmenī.  Pasaulē atzīti futūristi un eksperti no Šveices, ASV un Somijas piedāvās trīs dažādus skatpunktus cilvēku, prasmju un tehnoloģiju mijiedarbībai nākotnē, ievērojot nepieciešamību darba devējiem, mācību sniedzējiem un cilvēkkapitāla attīstības politikas veidotājiem stratēģiski pārskatīt pieaugušo izglītības piedāvājuma veidošanu,  investīciju mērķus un kvalitātes standartus. Pasākumu organizē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), atbalstot Eiropas Prasmju gada iniciatīvu.

Forumā meklēs risinājumus, kā atbalstīt un motivēt darba devējus uzņemties lielāku ietekmi pieaugušo izglītības jautājumā, kā veicināt mūsdienīgu un nākotnei piemērotu izglītības un mācību piedāvājuma nodrošināšanu, kā arī, kā veicināt valsts aģentūru, ministriju un ieinteresēto pušu sadarbību un koordināciju, lai strādātu pie sistēmiskiem uzlabojumiem pieaugušo izglītībā un prasmju attīstībā.

Pasākumu atklās izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. “Digitalizācija, mākslīgais intelekts un dažādu tehnoloģiju nenovēršamā klātbūtne ir radījušas pārmaiņas mūsu ikdienā. Tas mudina pieņemt stratēģiskus lēmumus, lai panāktu izmaiņas pieaugušo izglītības pieejā. Ir izveidots plašs piedāvājums dažādām mērķauditorijām, taču, pārskatot turpmāko investīciju stratēģiju, ir nepieciešama skaidru mērķu noteikšana, kvalitātes un rezultātu vadība kā valsts pusē, tā arī darba tirgū. Neiztikt arī bez katra personīgās motivācijas. Esam līderības un vadības pieejas pārmaiņu priekšā – veiksmīgāki būs tie, kas veidos iekļaujošu kultūru organizācijās, sasniedzot izmērāmus rezultātus,” uzsver A. Čakša.

Forumā futūrists un humānists, pasaules līmeņa lektors Gerds Leonhards (Gerd Leonhard), Šveice, iezīmēs mākslīgā intelekta nozīmi cilvēka darba, mācību un tālākizglītības nākotnē, Forbes TOP 50 futūriste, nodarbinātības un organizāciju attīstības eksperte, pētniece un autore Hetere Makgovana (Heather E. McGowan), ASV, uzsvērs cilvēkorientētas līderības un pastāvīgās mācīšanās nozīmi, pielāgojoties mainīgajai pasaulei, savukārt futūriste, nākotnes scenāriju pētniece Elina Hiltunena (Elina Hiltunen), Somija, iezīmēs globālās prasmju tendences un to nākotni.

Diskusijās par pieaugušo izglītības tendencēm pasaulē un tās attīstību Latvijā iesaistīsies izglītības un biznesa nozares līderi, politiķi un sabiedriskie partneri. Pasākumu noslēgs 2023. gada labākā vīnziņa pasaulē Raimonda Tomsona, Latvija, iedvesmas stāsts.

Pasākuma tiešraidi ikviens interesents varēs vērot Delfi.lv portālā, foruma mājaslapā, kā arī VIAA Facebook lapā. Pasākums notiks angļu valodā, nodrošinot tulkojumu valsts valodā. Plašāka informācija par starptautisko forumu “Izglītība nākotnei: no iesaistes līdz ietekmei” pieejama foruma interneta vietnē www.futures2050.lv.

Alise Devjatajeva

Vecākā eksperte
alise.devjatajeva [at] viaa.gov.lv