karjeras atbalsts vairāki cilvēki tur virs sevis karjeras skalu

Četri Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance centri ir sagatavojuši publikāciju, kurā ir apkopoti 16 iedvesmojošākie labās prakses piemēri no 2021. gada Nacionālajiem karjeras atbalsta balvas konkursiem Slovākijā, Čehijā, Latvijā un Serbijā. Sagatavotā publikācija kalpo kā iedvesmas avots karjeras atbalsta jomā ieinteresētām personām viņu turpmākajā darbībā, jo tajā ir ietverti labās prakses piemēri, kas attiecas uz dažādām mērķa grupām, kā arī izmantojami gan tiešsaistē, gan bezsaistē.

Ar Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance programmas atbalstu Karjeras atbalsta balvas konkurss Latvijā 2021. gadā notika jau trešo reizi. Publikācijā iekļauta informācija par sasniegumiem, ko īstenojuši 2021. gada konkursa laureāti - Ivita Onzule un “Valmieras Attīstības aģentūra”

Plašāka informācija par Latvijas un citu Euroguidance tīkla valstu labās prakses piemēriem karjeras atbalsta jomā apkopota Euroguidance tīkla mājaslapā sadaļā Karjeras atbalsta sistēmas un labā prakse. Euroguidance tīkla mājaslapas sadaļā “Citas publikācijas” atrodams plašs tīkla dalībvalstu sagatavoto publikāciju klāsts.

Euroguidance centru sagatavotā publikācija: lejupielādēt pdf

Nacionālās karjeras atbalsta balvas konkurss vairākās Eiropas valstīs notiek jau 13 gadus un ir kļuvis par atzītu Euroguidance tīkla iniciatīvu, lai apzinātu un izceltu karjeras attīstības atbalsta jomā iesaistīto personu izcilo veikumu un sasniegumus. Nacionālo konkursu organizēšana sekmē karjeras atbalsta prakses attīstību Eiropā, kā arī aicina karjeras attīstības atbalsta speciālistus dalīties pieredzē un zināšanās ar saviem kolēģiem Eiropā. Konkurss sniedz ieguldījumu arī Euroguidance tīkla visaptverošajā misijā – atbalstīt karjeras atbalsta jomā iesaistīto speciālistu kompetences stiprināšanu.

Informācijas tīkla Euroguidance uzdevumus Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments. Euroguidance tīkls veicina karjeras attīstības atbalsta sistēmas politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursu izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība