Edgars Ancītis

Edgara Ancīša bērnība bija cieši saistīta ar datoriem, spēlēm un citām digitālām aktivitātēm. Pašam to vēl neapzinoties, Edgars par grafikas dizainu sāka aizrauties jau agri - viņš zīmēja un veidoja vektorus. Pēc tam savas spējas viņš attīstīja, zīmējot datora programmā papīra autobusu un automašīnu modeļus, lai pēc tam tos izdrukātu. Tā veidojās viņa pamata zināšanas datorgrafikā.

Pēc 9. klases vidusskolā Edgars sāka meklēt, kur varētu mācīties. Sākumā viņš centās iestāsties Rīgas Valsts tehnikuma programmēšanas studijās, bet matemātisko zināšanu dēļ tas neizdevās. Toties tas pavēra jaunas iespējas apgūt grafikas dizainera profesiju. Šī amata apgūšana Edgaram sagādāja lielu prieku un aizrautību, turklāt vēl viena pievienotā vērtība parādījās brīdī, kad bija iespēja startēt nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2021, kurā viņš ieguva 2. vietu grafikas dizainā, un starptautiskajā konkursā EuroSkills 2021, kas notika Austrijā, Grācā.

Edgars stāsta: “SkillsLatvia konkurss atvēra iespējas citai pasaulei. Šim konkursam vajadzēja pamatīgi gatavoties, turklāt konkurenti bija no visas Latvijas. Pēc 2. vietas iegūšanas SkillsLatvia mani aicināja piedalīties starptautiskajā EuroSkills 2021 konkursā. Man bija dota iespēja pārstāvēt Latviju grafikas dizaina profesijā visā Eiropā! Es sāku darboties ar ekspertu Ivu Zenni, kurš sniedza jaunu pieredzi un zināšanas. Kopīgā gatavošanās, tikšanās ar citiem jauniešiem, kas arī gatavojās uz šo konkursu citās profesijās, deva lielu atbalstu konkursa laikā. Konkursa dienas Austrijā bija intensīvas, bet esmu ļoti priecīgs par iegūto pieredzi un jaunajiem piedzīvojumiem. Es varbūt nedabūju pirmo vietu, trešo arī nē, pat līdz ekselences medaļai trūka pāris punkti, bet tāpat novērtēju savu ieguldījumu, padarīto darbu, jo izvēlējās tieši mani, lai pārstāvētu Latviju Eiropā.”

Pēc konkursa E. Ancītis atrada laiku, lai apdomātu, ko viņš sevī vēl vēlas pilnveidot, mainīt, kā tālāk virzīt savu dzīvi. Šobrīd Edgars ir absolvējis Rīgas Valsts tehnikumu ar goda zīmi, kā arī ikdienā viņš piestrādā par maketētāju.

“Grafiskā dizainera profesiju noteikti attīstīšu – man jau ir labas perspektīvas, bet par to pastāstīšu vēlāk. Zinu, ka konkursi sniedz pievienoto vērtību manam CV, tāpēc tas ir jāizmanto,” atzīst Edgars.