Aktualitātes Jaunumi Study in Latvia
Starptautiskā pētījumā izvērtē ārvalstu studentu apmierinātību ar studijām Latvijā

81% Latvijas ārvalstu studentu kopumā ir apmierināti ar studiju izvēli un pieredzi savā izglītības iestādē, taču vairākos aspektos ir daudz kritiskāk noskaņoti nekā vidēji Eiropā (87%), liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) iniciētā Starptautiskā studentu barometra aptauja, kas pirmo reizi īstenota 17 Latvijas augstskolās.

“Pieaugot ārvalstu studentu skaitam Latvijā, ir svarīgi rūpēties par Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju un valsts kopējo tēlu, tāpēc ar šī pētījuma palīdzību, pārstāvot vairāk nekā 170 tūkstošus studējošo viedokļu visā pasaulē, tostarp 1339 ārvalstu studentus Latvijā, ir iegūts objektīvs un starptautisks salīdzinājums mūsu izglītības telpas stiprajām un vājajām pusēm pašu studentu skatījumā,” norāda izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. “Šie rezultāti ir labs atskaites punkts un vienlaikus pamatots iemesls izaugsmei, turpinot Izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gadā iesākto labās prakses vienošanas ar Latvijas augstskolām ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā, kas paredz izglītības kvalitāti kā galveno labās prakses principu. Kopā ar Latvijas augstskolām jau esam sākuši darbu pie rezultātu analīzes, lai pārrunātu veicamos pasākumus to uzlabošanā.”

Atzinīgi vērtē dzīvošanas apstākļus

Pētījumā ir analizēti ar starptautisko studentu pieteikšanos, ierašanos, uzņemšanu, dzīvošanu, studiju procesu un pieejamo atbalstu saistītie apmierinātības aspekti.

34% aptaujāto ārvalstu studentu Latvijā norāda, ka noteicošais viņu studiju vietas izvēlē ir izglītības iestāde, bet tikai 15% tā ir valsts. Latvija kā pirmā studiju vietas izvēle ir 26% gadījumu, bet kā citas potenciālās studiju vietas apsvērtas Vācija, Apvienotā Karaliste, Austrālija, Kanāda, ASV, Nīderlande un Zviedrija.

Latvijā studējošie ārvalstnieki biežāk (33%) nekā vidēji Eiropā (11%), bet tikpat bieži kā pasaulē, norāda, ka pieteikšanos palīdzēja izdarīt izglītības aģents. Ārvalstu studenti Latvijā ir vidēji apmierinātāki arī ar atbildes ātrumu uz savu pieteikumu (87%), tomēr pie mums pieteikšanās ievērojami retāk notikusi tiešsaistē (49%) nekā vidēji Eiropā (70%).

Viens no visatzinīgāk vērtētajiem aspektiem ir apmierinātība ar dzīvošanas pieredzi – to ārvalstu studenti Latvijā vērtē atzinīgāk (85%) nekā vidēji Eiropā (83%). Īpaši pozitīvi studenti vērtē dzīvošanas izmaksas, atbilstoša mājokļa pieejamību un tā izmaksas, šajos kritērijos apmierinātībai pārsniedzot 80%, tikmēr Eiropā tā ir vidēji 60% robežās.

Jūtami kritiskāk nekā vidēji Eiropā ārvalstu studenti Latvijā vērtē iespēju nopelnīt naudu paralēli studijām (33%), vietējo draugu atrašanu (50%), kā arī videi draudzīgu attieksmi (63%) un socializēšanās telpu pieejamību (65%). Šajos kritērijos apmierinātība no Eiropas atpaliek par vairāk nekā 10 procentpunktiem. Tas, ka ārvalstu students nejūtas gaidīts kā ārzemnieks Latvijā (23%), ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc studenti pēc absolvēšanas plāno Latviju atstāt.

Kritiskāk noskaņoti nekā vidēji Eiropā (85%) Latvijā studējošie ir, izvērtējot savu studiju pieredzi (78%). Īpaši kritiski vērtēti tādi studiju procesa aspekti kā mācībspēku angļu valodas līmenis, mācībspēku mācīšanas spējas, lekciju, nodarbību un prakses kvalitāte un pētniecības aktivitāšu līmenis, kuros Latvijas vērtējums ir par vairāk nekā 10 procentpunktiem zemāks nekā vidēji Eiropā.

Vērtējot saņemto atbalstu, studenti ir kritiski pret atbalstu nodarbinātībai – par augstskolas ieguldījumu, sagatavojot karjeras mērķiem, pozitīvu vērtējumu sniedz mazāk nekā puse (49%) aptaujāto Latvijas ārvalstu studentu, kamēr Eiropā vidēji 64%.

Būtiski zemāki rezultāti Latvijai ir arī jautājumos, kas saistīti ar studiju izvēli un rekomendāciju. 67% ārvalstu studentu Latvijā uzskata, ka pašreizējās studijas ir labs ieguvums par šo samaksu, kamēr Eiropā tā uzskata 84%. Turklāt ārvalstu studenti Latvijā daudz retāk (64%) nekā vidēji Eiropā (79%) ieteiktu savu izglītības iestādi citiem. Ārvalstu studentu Veicinātāja indekss (Net Promoter Score) vidēji pasaulē un Eiropā ir +15, bet Latvijā tas ir ar negatīvu zīmi: -11.

Igaunijā apmierinātība augstāka

“Ņemot vērā citu valstu pieredzi ceļā uz kvalitātes celšanu ārvalstu studentu piesaistē un noturēšanā, ar barometra autoru I-graduate rezultātus salīdzinājām ne tikai globālā līmenī, bet arī Eiropas līmenī un ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem Igauniju. Study in Estonia šādā pētījumā piedalās jau piekto reizi kopš 2009. gada un tas ļāvis mērķtiecīgi paaugstināt savas augstākās izglītības konkurētspēju. Kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un augstskolām uzskatām kvalitātes latiņas celšanu ārvalstu studentu piesaistēarī par mūsu īstenotās valsts iniciatīvas Study in Latvia uzdevumu,” stāsta Dita Traidās, VIAA direktore. 

Salīdzinot aptaujas rezultātus Latvijā un Igaunijā, vērojams, ka kopējā apmierinātība ar visiem studentu pieredzes aspektiem izglītības iestādē ir augstāka Igaunijā studējošajiem - apmierināti Latvijā bija 81%, Igaunijā – 88%. Latvijā augstāka studentu apmierinātība nekā Igaunijā ir ar orientēšanās programmu, kā arī atbilstoša mājokļa pieejamību un izmaksām. Tikmēr kaimiņos ievērojami atzinīgāk studenti vērtē videi draudzīgu attieksmi augstskolā, sporta telpu pieejamību, finanšu atbalstu un stipendiju pieejamību, kā arī iespēju nopelnīt paralēli studijām.

Pētījuma ziņojums pieejams VIAA mājaslapā šeit.

Par barometru

Starptautiskā studentu barometra (International Student Barometer) aptauja ir lielākais globālais pētījums par studentu apmierinātību, kuru kopš 2005. gada visā pasaulē veic uzņēmums I-graduate, kas izstrādājis savu metodoloģiju datu salīdzināšanai (benchmarking) ar starptautiskajiem rādītājiem. Balstoties uz iegūtajiem datiem, pētījuma Latvijas ziņojumu izstrādāja tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS.

Aptauja Latvijā notika 2019. gada rudenī un kopumā tajā piedalījās 1339 respondentu, no kuriem 70% Latvijā ieradušies pastāvīgās studijās grāda iegūšanai, savukārt 19% Erasmus+ mobilitātē vai citā apmaiņā. Aptaujā piedalījās ārvalstu studenti no 17 Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kuras 2019.gada beigās bija noslēgušas vienošanos ar Izglītības un zinātnes ministriju par labās prakses ievērošanu ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā. Šīs augstskolas ir VIAA īstenotās iniciatīvas Study in Latvia galvenie sadarbības partneri.

Kopumā barometra aptaujā, kas notika 2018. un 2019. gadā, visā pasaulē piedalījās 179 950 ārvalstu studenti no 215 augstskolām un 19 pasaules valstīm, tajā skaitā no deviņām Eiropas valstīm – Vācijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Īrijas un Itālijas. Kopš aptaujas pirmsākumiem tajā piedalījušies vairāk nekā 3 miljoni ārvalstu studentu.