Study in Latvia
dators mākonis inovācijas tiešsaiste

Nacionālajai iniciatīvai Study in Latvia, kuras uzdevums ir piesaistīt ārvalstu studentus Latvijas augstākās izglītības iestādēm un reklamēt Latviju kā pievilcīgu studiju galamērķi, ir izstrādāta jauna mājaslapa www.studyinlatvia.lv.

Ievērojot Z paaudzes paradumus

Jaunā mājaslapa veidota, ņemot vērā galvenās mērķauditorijas – ārvalstu studentu – digitālās Z paaudzes uztveres īpatnības un interneta resursu lietošanas paradumus, proti, tā interaktīvi iepazīstina ar studijām un dzīvi Latvijā. Mājaslapa ir ērta lietošanai no mobilajām ierīcēm, kas ir iecienīts jauniešu interneta lapu pārlūkošanas veids.

Jaunajā mājaslapā var apskatīt studiju programmu, kas pieejamas Eiropas Savienības valodās, datu bāzi un augstskolu profilus. Mājaslapā pa soļiem izskaidroti pieteikšanās nosacījumi studijām un uzņemšanas process Latvijas augstskolās, kā arī lietotāji pārskatāmā veidā var aplūkot valsts stipendiju sadaļu un iepazīties ar pašu ārvalstu studentu pieredzes stāstiem un atsauksmēm.

Par Latviju un izglītību interaktīvā veidā

Informācijas sadaļās par Latviju potenciālie studenti tiek īsi un koncentrēti iepazīstināti ar Latvijas kultūru, ekonomiku, dabu un vietējo iedzīvotāju raksturojumu. Jaunajā mājaslapā pieejama arī Latvijas karte ar studentu pilsētām un to raksturojumu.

Tīmekļa vietne satur arī noderīgu un praktisku informāciju par transportu, dzīvošanas izmaksām, apdrošināšanu, darba iespējām un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Izveidots interaktīvs starptautisko studentu kalendārs, kurā redzami būtiskākie notikumi Latvijā un studenta dzīvē.

Jaunajā mājaslapā ir arī informācija angļu valodā par augstāko izglītību Latvijā – augstskolu skaits, ārvalstu studentu skaits un to izcelsmes valstis, skaidrota Latvijas izglītības sistēma un studentu sekmju vērtēšanas kārtība. Pirmoreiz apkopoti arī Latvijas augstskolu rādītāji trijos zināmākajos pasaules augstskolu reitingos.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Study in Latvia iniciatīva sadarbojas un jaunajā lapā reklamē to augstskolu studijas, kuras ir parakstījušas Labās prakses vienošanos ārvalstu studentu piesaistē ar Izglītības un zinātnes ministriju, tādējādi savā darbībā apliecinot kvalitāti, nodrošinot studijas ārvalstu studentiem.

Par ārvalstu studentiem un Study in Latvia

Ārvalstu studentu skaits pēdējos gados Latvijā strauji audzis, un Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2020/2021. mācību gada sākumā Latvijā studēja vairāk nekā 10 000 ārvalstu studentu no dažādām pasaules valstīm, veidojot 13% no kopējā studentu skaita, kas nozīmē, ka vairāk nekā katrs desmitais students Latvijā ir no ārvalstīm.

Arī Study in Latvia mājaslapas apmeklējums ar katru gadu aug. Ja 2019. gadā to apmeklēja 38 000 interesentu, tad 2020. gadā – 50 000 tūkstoši, bet 2021. gadā līdz 31. augustam jau 45 000 tūkstoši.

Study in Latvia nacionālo iniciatīvu 2019. gadā no Akadēmiskā informācijas centra savā pārziņā pārņēma VIAA. Jaunās mājaslapas izstrāde ir daļa no plašāka Study in Latvia iniciatīvas restarta, kas sākās ar pirmās starptautiskās studentu barometra aptaujas īstenošanu Latvijā, vizuālās identitātes atjaunošanu, , kā arī komunikācijas stratēģijas maiņu sociālajos medijos. Turpmāk ir plānots stiprināt sadarbību ar Latvijas augstākās izglītības iestādēm,  strādāt jaunajās Study in Latvia mērķa tirgus valstīs, kā arī veikt citus uzdevumus sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.