Study in Latvia
konsultacijas Ukrainas begliem studentiem

Pirmdien, 2022. gada 21. martā, nacionālās iniciatīvas Study in Latvia pārstāvji uzsāk konsultāciju sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem Rīgas atbalsta centrā. Konsultācijas notiek bijušajā Rīgas Tehniskās universitātes ēkā Kaļķu ielā 1 – 114. kabinetā, 1. stāvā pa kreisi, un tās var saņemt darba dienās no plkst. 9:00. līdz 18.00.

Study in Latvia konsultē par iespēju Latvijā turpināt šajā semestrī Ukrainā uzsāktās studijas augstākajā izglītībā, kā arī par pilna akadēmiskā grāda iegūšanu, palīdzot studentiem atrast viņiem atbilstošāko studiju programmu un piemērotāko augstākas izglītības iestādi Latvijā. Papildus potenciālie studenti var saņemt informāciju par Latvijas valsts stipendiju atbalsta iespējām.

2022. gada 16. martā Study in Latvia pārstāvji organizēja tikšanos ar Ukrainas studentiem Latvijā, lai sniegtu atbalstu un informētu par Latvijas valsts studiju stipendijām. Tikšanās laikā Study in Latvia aicināja klātesošos studentus kļūt par informatīvajiem vēstnešiem studentiem no Ukrainas, kuri ir ieradušies vai plāno ierasties Latvijā.

Study in Latvia nacionālo iniciatīvu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Iniciatīvas uzdevums ir piesaistīt ārvalstu studentus Latvijas augstākās izglītības iestādēm un reklamēt Latviju kā pievilcīgu studiju galamērķi.

Plašāka informācija par studiju iespējām Latvijā ārzemju studentiem pieejama Study in Latvia mājaslapā: www.studyinlatvia.lv vai e-pastā: studyinlatvia@viaa.gov.lv.