Erasmus+
Eiropas inovativas macisanas balva 2021

2021. gada 13. oktobrī plkst. 15:00 notiks iniciatīvas Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas (EIMB) Latvijas laureātu apbalvošanas ceremonija, kurā godinās Erasmus+ iepriekšējā programmas periodā Latvijā īstenotos labākos projektus par tēmu attālinātas/jaukta veida mācības (distance/blended/hybrid learning). Apbalvošanas ceremoniju varēs vērot tiešsaistē Erasmus+ Facebook kontā

Apbalvošanas ceremonija notiks paneļdiskusijas formā, ko vadīs žurnāliste Daina Jāņkalne un kurā par aktualitātēm vispārējās izglītības jomā attālināto/ jaukta tipa mācību kontekstā Latvijā diskutēs EIMB laureāti, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule un Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) vecākais eksperts Ilmārs Rikmanis. Pasākumā būs iespēja tuvāk iepazīties ar atzinību guvušajiem Erasmus+ projektiem - "Paņem dabu aiz rokas" (Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola), “Kompetenču pieejas veicināšana mācību procesā” (Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola) un “Mācību programmas izstrāde jaukta veida mācībām” (Valsts izglītības satura centrs), un tajos īstenoto inovatīvo mācīšanas praksi.

Vairāk informācijas par iniciatīvu EIMB var iegūt Eiropas Komisijas mājaslapā

Svinīgā EIMB atklāšanas pasākuma ierakstu var skatīt šeit