Tirzas pamatskolas pedagogi gūst starptautiskas sadarbības pieredzi iekļaujošā izglītībā

Tirzas pamatskolā līdztekus vispārējās pamatizglītības programmai jau desmit gadus tiek realizēta arī iekļaujošā izglītība. Īstenojot Erasmus+ programmas projektu “Starptautiska pedagogu sadarbība iekļaujošās izglītības kvalitātes uzlabošanai”, Tirzas pamatskolas pedagogi vēlējās gadu gaitā uzkrāto pieredzi papildināt ar starptautiskiem aspektiem. Projekta gaitā skola īstenoja Eiropas attīstības plānu, kura laikā pedagogi apmeklēja kursus Somijā, organizācijā EduKarjala, sadarbojās starptautiskajā platformā E-twinning, kā arī paralēli uzlaboja angļu valodas prasmes, lai veicinātu starptautisko sadarbību.

2019. gada jūlijā skolas metodiskā darba vadītāja Iveta Ziepniece devās uz Somijas pilsētu Joensuu, lai gūtu priekšstatu par Somijas izglītības sistēmu kursos “PISA – Somijas un Eiropas izglītības sistēmas”. Tā bija iespēja ielūkoties Joensuu skolās, tikties ar praktizējošiem pedagogiem. Tā kā kursos piedalījās arī pedagogi no Čehijas un Itālijas, diskusijās bija iespēja salīdzināt arī šo valstu iekļaujošās izglītības pieeju.

Laikā no 2019. gada 5. - 9. oktobrim uz Joensuu devās pirmsskolas pedagoģe Dace Rudzīte. Viņa apmeklēja kursus “Katrs skolēns ir svarīgs! Speciālā izglītība Somijā”. Pēc atgriešanās Dace dalījās iespaidos: “Komandējuma laikā ielūkojos speciālās izglītības metodēs Somijā un Eiropā. Dalībnieki no 10 Eiropas valstīm prezentēja savas izglītības sistēmas. Profesionāli un praktizējoši lektori no Somijas vadīja izsmeļošas lekcijas ar praktiskiem piemēriem un iespēju izmēģināt mācību procesā izmantojamās spēles un uzdevumus, ko savā turpmākajā darbā noteikti izmantošu. Ārpus lekcijām notika aktīva komunikācija starp kursu dalībniekiem, padziļināti daloties personiskajā pieredzē un plānojot turpmāku iespēju sadarbībai pārstāvētajās valstīs. Iekļaujošās izglītības pieeja ir aktuāla visā Eiropā, strauji pieaug skolēnu skaits,  kuriem nepieciešama speciāla pieeja un attieksme, lai iekļautu mācību procesā un nodrošinātu pilnvērtīgu izglītības apguvi”.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu iesaistīšanos starptautiskās diskusijās, 2019. gada jūnijā skolā bija organizēti angļu sarunvalodas kursi. Kursus varēja apmeklēt ikviens skolas pedagogs, tādejādi paaugstinot skolas pedagoģiskā personāla starptautiskās sadarbības kapacitāti.

Abām kursu dalībniecēm Tirzas pamatskola izsniedza Europass Mobility sertifikātu par kursos gūtajām kompetencēm. Ar  gūtajām atziņām pedagoģes iepazīstināja kolēģus savā skolā un Gulbenes novada Gulbīša pamatskolā. Abu skolu pedagogi atzina, ka guvuši jaunu ierosmi darbam iekļaujošās izglītības jomā. Turpinās sadarbība ar Somijā sastaptajiem citu Eiropas valstu pedagogiem, izmantojot E-twinning iespējas.