Cilvēki strādā ar datoru

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) turpina īstenot Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda projektu “Individuālo mācību kontu pieejas attīstība” (IMK projekts). Patlaban norit darbs pie prasmju pārvaldības platformas izveides un aprobācijas plāna ieviešanas. 

Projekta mērķis ir veicināt pieaugušo izglītības kvalitāti, efektīvu pārvaldību un precīzu rezultātu vadību cilvēkkapitāla politikas īstenošanai. Attīstot esošo VIAA pieaugušo izglītības programmu pārvaldības platformu tiks nodrošināts vienots ieejas punkts pieaugušo izglītībai, kā arī datu apmaiņai un uzkrāšanai. Platforma tiks attīstīta kā modulāra sistēma, nodrošinot integrāciju ar citām valsts informācijas sistēmām. 

Individuālo mācību kontu platformas lietotāji varēs izveidot personīgo kontu, lai pieteiktos sava karjeras attīstības ceļa vajadzībām atbilstošām mācībām kā par personīgo vai darba devēja, tā par valsts budžeta vai ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējumu. Mācību programmu un pakalpojumu sniedzēji varēs daudz efektīvāk vadīt savu piedāvājumu dažādām mērķgrupām, izmantojot dažādus līdzfinansējuma instrumentus, savukārt partneri - ministrijas, darba devēju pārstāvji, nozaru asociācijas, pieaugušo izglītības organizācijas - iegūs daudz precīzākus datus un  informāciju, kas nepieciešama mērķtiecīgai cilvēkkapitāla politikas vadībai un plānošanai.

Lai IMK pieeja sasniegtu plašākas mērķauditorijas, sniegtu finansiālu atbalstu un motivāciju profesionālajai attīstībai sabiedrībā, projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar projekta konsultatīvajiem partneriem – Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un biedrību “Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centrs”. Konsultatīvajiem partneriem tiek organizētas regulāras tikšanās darba grupās, lai apkopotu priekšlikumus un ierosinājumus par IMK pieejas attīstību, kā arī dalītos ar labākās prakses piemēriem. Pirmā tikšanās ar konsultatīvajiem partneriem norisinājās šī gada 4.aprīlī.

IMK pieeja Latvijā tiek veidota atbilstoši ES Padomes ieteikumam par IMK ES dalībvalstīm, kur IMK ir noteikts kā atbalsta instruments, ar ko personām tiek nodrošinātas individuālas tiesības uz mācībām.

Platforma tiek attīstīta kā viena no digitālās transformācijas komponentēm saskaņā ar Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam 4.4.13  rīcības virzienu “Izglītības procesu digitālā transformācija”.  

Projekta īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 146 193 eiro, tai skaitā Atveseļošanas fonda finansējums 14 306 000 eiro apmērā un nacionālais valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļu segšanai 840 193 eiro apmērā.