Karjeras Nedela 2023 datu vizuālis

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētajā Karjeras nedēļā, kuras tematika šogad bija “Tavs prasmju portfelis”, skolās klātienē un tiešsaistē notikuši vairāk nekā 2000 pasākumu, kuros kopumā iesaistījušies vairāk nekā 50 000 dalībnieku. Karjeras nedēļa norisinājās jau vienpadsmito reizi, un tās laikā, no 16. līdz 20. oktobrim, skolēni varēja atklāt un pilnveidot karjerai un dzīvei noderīgas prasmes, savukārt vecāki un pedagogi – saņemt ieteikumus, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem karjeras izvēlē.

Nedēļas garumā organizētajos pasākumos uzsvars bija likts uz prasmju nozīmi personīgajā un profesionālajā attīstībā. Dažādās aktivitātēs un pasākumos skolēni izzināja vispārīgās jeb caurviju prasmes, personīgās, digitālās un profesionālās prasmes. Mācībstundās izglītības iespēju un profesiju izzināšanai skolotāji varēja izmantot VIAA izstrādātos materiālus, kas ir pieejami VIAA mājaslapas sadaļā “Karjeras nedēļa 2023”.

Karjeras nedēļā notika tiešsaistes diskusija vecākiem un pedagogiem “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”, kuru vadīja Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante un “Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023” laureāte Agnese Metuzāle. Dalībniekiem nodarbības laikā bija iespēja uzzināt par darba tirgū pieprasītākajām prasmēm un piemērotākajām pieejām to pilnveidošanai. Nodarbības ieraksts ar surdotulkojumu ir pieejams VIAA mājaslapas sadaļā “Karjeras nedēļa 2023” un VIAA YouTube kontā.

Vairāk nekā 19000 dalībnieku visā Latvijā piedalījās “Latvijas skolēnu IT eksāmenā”, kurā skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas par digitālo pasauli, IT profesijām un drošību internetā. Papildus IT eksāmenam jauniešiem bija iespēja piedalīties programmēšanas izaicinājumā, kas sniedza iespēju iegūt papildu punktus un lielākas izredzes balvu iegūšanai. IT eksāmena un programmēšanas izaicinājuma rezultāti būs publiski pieejami 7. novembrī IT eksāmena mājaslapā un Tavai karjerai Facebook lapā.

Vienlaikus izglītojoši un motivējoši pasākumi notika Latvijas valstspilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Karjeras nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem viesojās uzņēmumos, apmeklēja profesionālās izglītības iestādes un uzņēma to pārstāvjus savās skolās. Skolēni piedalījās saliedēšanās spēlēs, erudīcijas viktorīnās un interaktīvās diskusijās.

Tā, piemēram, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola organizēja atvērto profesionālo darbnīcu dienu. Skolā viesojās izglītojamie no Valmieras tehnikuma, Valmieras Viestura vidusskolas un Kauguru pamatskolas. Jaunieši kopīgi līdzdarbojās praktiskajās darbnīcās un atklāja savas mākslinieciskās prasmes. Interaktīvā nodarbībā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņi iepazīstināja Jēkabpils 3. vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 9. klases ar prasmēm, kuras var iegūt tehnikumā. Arī Rīgas 64. vidusskolā notika radoša aktivitāte – 7. un 8. klašu skolēni iejutās dažādu profesiju tēlos, gatavojot muzikālus priekšnesumus. Savukārt Rēzeknes pilsētas 9. – 12. klašu skolēni piedalījās izglītojošā seminārā “Drošība internetā un medijpratība” par sociālajiem tīkliem un to lietošanas paradumiem.

Karjeras nedēļas noslēgumā skolēni veidoja savu prasmju portfeli, apkopojot nedēļas laikā iegūtās zināšanas un atziņas par prasmēm. Rīgas Austrumu pamatskolas audzēkņi izveidoja ne tikai savus personīgos, bet arī vienotu klases prasmju portfeli, kas ikdienā atgādinās par nepieciešamo prasmju apguvi un pilnveidošanu skolā un ārpus tās. Savukārt Rīgas 74. pamatskolas skolēni, izmantojot Europass platformu, prasmju portfelī pievienoja savu CV un motivācijas vēstuli.

Fotogalerija no Karjeras nedēļas pasākumiem visā Latvijā pieejama VIAA Flickr kontā.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļas tematika šajā gadā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, kuru Latvijā koordinē VIAA. Kopumā vienpadsmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 18 000 pasākumu, kuros piedalījušies vairāk nekā 890 000 dalībnieku.