Study in Latvia
Study in Latvia sanāksme 25.01.2024.

Lai apspriestu ar ārvalstu studentu piesaisti saistītās aktualitātes, 2024. gada 25. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) notika Latvijas augstskolu un valsts iestāžu tikšanās.

Sarunā piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts Izglītības attīstības aģentūras, Ārlietu ministrijas, Valsts robežsardzes, Akadēmiskā informācijas centra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Augstākās izglītības eksporta apvienības, Latvijas Studentu apvienības un visām Latvijas augstskolām.

Tikšanās laikā dalībnieki pārrunāja šobrīd svarīgākos ārvalstu studentu uzņemšanas aspektus:

  • ar studentu ieceļošanu saistītos konsulāros un uzturēšanās atļauju jautājumus;
  • augstskolu atbildību ārvalstu studentu piesaistē;
  • aktualitātes migrācijas kontroles jomā;
  • iepriekš iegūtās izglītības dokumentu atzīšanu;
  • augstskolu studentu piesaistes mērķa valstīm;  
  • ārvalstu studentu Latvijā viedoklis par iespēju atrast dzīvesvietu, piekļuvi medicīnas pakalpojumiem u.c. jautājumiem.

Ārvalstu studenti 2023. gadā sastādīja 14,5% (10 801 students) no kopējā Latvijas studentu skaita (72 945 studenti). Šo studentu piesaiste ir starpnozaru jautājums, kas skar ne tikai izglītības, ekonomikas un ārlietu jomas, bet arī drošības un migrācijas jomas.

Valsts iestādes kopumā uzsvēra to, ka virkne augstskolu ir uzlabojušas savu darbu un pieejas ārvalstu studentu piesaistē, atskatoties ilgākā laika periodā. Sanāksmes dalībnieki vienprātīgi atzina, ka aizvien vairāk nepieciešams turpināt piesaistīt motivētus ārvalstu studentus.

Sanāksmi organizēja un vadīja VIAA Study in Latvia nodaļa.