Veikti grozījumi Baltijas pētniecības programmas 3. projektu konkursa nolikumā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) finanšu instrumenta Baltijas pētniecības programmas 3. konkursa projektu iesniegumu atlases nolikuma 2. pielikumā “Vadlīnijas projektu iesniegumu iesniedzējiem” veiktajiem tehniskajiem grozījumiem.

Projektu iesniegumu atlases nolikuma 2. pielikumā, kas sagatavots angļu valodā, precizēti 3.1. sadaļā norādītie nosacījumi par projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām: komandējumu un darba braucienu izmaksas, citas izmaksas, ārējo pakalpojumu izmaksas. Grozījumi veikti, lai projektu iesniegumu atlases nolikuma 2. pielikumā norādītie nosacījumi pilnībā atbilstu Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 333 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas” īstenošanas noteikumi” 22.1. apakšpunktā noteiktajam.

Precizētais 2. pielikums “Vadlīnijas projektu iesniegumu iesniedzējiem” pieejams gan dokumentu sadaļā, gan sadaļā Baltijas pētniecības programmas 3. projektu konkurss.

Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv.

Baltijas pētniecības programma ir viena no EEZ/N 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, kas stiprina Baltijas valstu sadarbību pētniecībā. Programmas kopējais finansējums ir 23,5 milj. eiro, bet Latvijas konkursam piešķirti 7 541 272 eiro.

EEZ/N grantu programmas “Pētniecība un izglītība” apsaimniekotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā. Savukārt VIAA kā programmas ieviesējs veic projektu iesniegumu atlasi, pieņem lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, slēdz līgumu ar līdzfinansējuma saņēmēju un veic programmas līdzfinansēto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli.