VIAA nodod funkcijas LZP portativais dators ar uzliktām virsū mapītēm

No 2022. gada 1. janvāra Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nodod zinātnes un pētniecības politikas atbalsta funkcijas Latvijas Zinātnes padomei (LZP). Funkciju pārņemšana balstīta uz 2020. gada 31. martā valdības apstiprināto Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkojuma projektu, kas paredz vienkāršot Latvijas zinātnes procesu pārvaldību un reorganizēt ar zinātnes politikas īstenošanu saistīto iestāžu pienākumus.

LZP savā pārziņā pārņem visas VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta funkcijas, tai skaitā šādas programmas:

  • Apvārsnis Eiropa,
  • PostDoc Latvia,
  • Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granti,
  • starptautiskās pētniecības programmas (ERA-Net, Eurostars-2, Baltic Bonus, EUREKA klasteru programma, COST, OSMOZE, ESCEL, bilaterālās programmas).

Visu pašreiz VIAA uzraudzībā esošo projektu vadība un īstenošana tiks turpināta bez būtiskām izmaiņām, nodrošinot noslēgto līgumu nepārtrauktību un uzņemto saistību izpildi. Visa ar Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta darbību saistītā informācija, aktualitātes, nepieciešamie dokumenti un veidlapas, kā arī nodaļas darbinieku kontaktinformācija līdz gada beigām būs pieejama VIAA mājaslapā, savukārt no gada sākuma informācija par LZP pārņemtajām funkcijām būs atrodama LZP mājaslapā. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta informācijas sistēma turpinās savu funkcionālo darbību, taču šī gada nogalē sistēmas darbībā var rasties pārtraukumi domēnu pārcelšanas uz jauno sistēmu dēļ. Programmu PostDoc Latvia un Apvārsnis Eiropa nacionālā kontaktpunkta sociālo tīklu konti turpinās savu darbību bez izmaiņām.

Izmaiņas Latvijas zinātnes procesu pārvaldībā tiek veiktas saskaņā valdības Deklarācijā noteikto uzdevumu izveidot spēcīgu un vienotu zinātni administrējošo institūciju, apvienojot esošos institucionālos resursus. Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi un valdība jau 2019. gada 14. oktobrī apstiprinājusi konceptuālo ziņojumu “Par Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju.