VIAA pārņem studiju kredītu administrēšanas funkciju

Līdz ar Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) likvidāciju, no 2020. gada 1. jūlija Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pārņem studiju kredītu administrēšanas funkciju. Jaunu funkciju pārņemšana balstīta uz 31. martā valdības apstiprināto Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkojuma projektu, kas paredz vienkāršot Latvijas zinātnes procesu pārvaldību un reorganizēt ar zinātnes politikas īstenošanu saistīto iestāžu pienākumus.

No 2020. gada 1. jūlija darbu sāk arī jauna institūcija – Latvijas Zinātnes padome (LZP), kas apvieno visas zinātnes politikas ieviešanas funkcijas, kas iepriekš atradās vairākās radnieciskās iestādēs – pašreizējā Latvijas zinātnes padomē, SZA un VIAA, lai vienkāršotu un vienviet organizētu visas zinātnes politikas īstenošanas funkcijas un uzdevumus, tādejādi optimizējot Latvijas zinātnes procesu pārvaldību. No 2021. gada jūlija LZP pārņems tās zinātnes un pētniecības politikas atbalsta funkcijas, kuras šobrīd īsteno VIAA.

Izmaiņas Latvijas zinātnes procesu pārvaldībā tiek veiktas saskaņā valdības Deklarācijā noteikto uzdevumu izveidot spēcīgu un vienotu zinātni administrējošo institūciju, apvienojot esošos institucionālos resursus. Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi un valdība jau 2019. gada 14. oktobrī apstiprinājusi konceptuālo ziņojumu “Par Latvijas zinātnes politikas ieviešanas sistēmas institucionālo konsolidāciju.