Vidzemes inovāciju nedēļā varēs uzzināt par Apvārsnis Eiropa

2021. gada 23. februārī Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu organizē informatīvu pasākumu "Ieskats ietvara programmā Apvārsnis Eiropa", kas notiks Vidzemes inovāciju nedēļas laikā. Pasākums ir paredzēts gan pieredzējušiem, gan jauniem ietvara programmas Apvārsnis Eiropa projektu pieteicējiem. Piedalīties aicināti visu sektoru pārstāvji – mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), zinātnisko institūciju pārstāvji, pētnieki un nevalstiskās organizācijas. 

Pasākumā būs iespēja uzzināt par jauno Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju atbalsta programmu Apvārsnis Eiropa 2021. - 2027. gadam, kas seko iepriekšējai ietvara programmai Apvārsnis 2020. Pasākuma ievadā aplūkos tādas tēmas kā jaunās ietvara programmas aktualitātes, plānotie projektu konkursi un to budžets. Savukārt pasākuma otrajā daļā iepazīstinās ar Eiropas lielāko finanšu atbalsta programmu – Eiropas Inovāciju padomes (EIC) jaunizveidoto programmu Akselerators. Dalībniekiem būs iespēja uzzināt par programmas pamatprincipiem un veiksmīgajiem piemēriem, kā arī par iespēju kļūt par šīs programmas vērtētāju.

Apvārsnis Eiropa ir pašreizējā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju daudzgadu programma. Tā ir Eiropas Savienības galvenā iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecību un inovācijas, sākot ar koncepciju līdz pat tirgum. Programmas gaitā plānots mobilizēt visu Eiropu, veicinot koordināciju starp valsts atveseļošanās un noturības programmām, kuras tiek gatavotas programmas Next genetation EU darbības jomā. Programmas Apvārsnis Eiropa plānotais budžets ir 95,5 miljardi eiro, kas jāsadala laikā no 2021. līdz 2027. gadam.

EIC Accelerator ir viena no Apvārsnis 2020 apakšprogrammām. Tā atbalsta augsta riska un augsta ieguvuma mazos un vidējos inovatīvos uzņēmumus, kuri attīsta un komercializē jaunus produktus, pakalpojumus un uzņēmējdarbības modeļus, lai veicinātu ekonomisku izaugsmi un veidotu jaunu tirgu.

Reģistrācija tiešsaistes pasākumam būs atvērta līdz 2021. gada 19. februārim.

Pasākuma programma

11:00 - 11:15 Virtuāla kafija un ievads

11:15 - 11:45 Ieskats Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnis Eiropa

11:45 - 12:30 Ieskats Eiropas Inovāciju padomes (EIC) jaunizveidotajā instrumentā Akselerators

Papildu informācija:

Marija Plotniece, Latvija
Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
vecākā eksperte
E-pasts: marija.plotniece@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785402