Erasmus+
bērni sēž pie datoriem un mācās

Četras izglītības iestādes no Latvijas saņēmušas Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu. Šogad balvu Eiropas Komisija (EK) piešķīrusi kopumā 98 Erasmus+ projektiem no visas Eiropas četrās kategorijās - agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, pamatskolas izglītība, vispārējā vidējā izglītība un profesionālā vidējā izglītība.

2022. gadā balvai tika nominēti četri projekti no Latvijas, katrs savā kategorijā: Dobeles speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” projekts “Eiropas bērns: mācīšanās, izmantojot trīs elementus – savienot, konstruēt un radīt” (agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe), Gulbenes novada vidusskolas projekts “Interaktīvas vides un mācību metodes Gulbenes sākumskolā” (pamatskolas izglītība), Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas projekts “Mākslas un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā” (vispārējā vidējā izglītība) un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas projekts “Eiropas mākslas un dizaina skolu labā pieredze karjeras atbalsta sekmēšanā” (profesionālā vidējā izglītība).

Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus+ programmas departamenta direktore Zane Gailīte: “Esam patiesi gandarīti, ka šo augsto Eiropas Komisijas novērtējumu saņem arī Latvijas izglītības iestāžu īstenotie projekti. Tas pierāda, ka īstenojam kvalitatīvus un sabiedrībai nozīmīgus projektus, kuros izstrādātās inovatīvās un radošās metodes var sekmīgi pielietot mācību procesā.”

2022. gada balvas tēma “Kopīga mācīšanās, radošuma un ilgtspējas veicināšana” tiek sasaistīta ar Jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvas konceptu (New European Bauhaus (NEB)), kura pamatvērtības ir ilgtspēja, estētika un iekļaušana. Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir savstarpējā mijiedarbībā apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, izdevīgumu un ieguldījumus, lai sekmētu Eiropas zaļā kursa īstenošanu.

2022. gada Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas tēmas pamatelementi ir:

  • radošums – saistīts ar NEB prioritāti “skaists” izglītībā, un šajā kontekstā tiks aplūkota telpu un arhitektūras ietekme uz mācību procesu;
  • ilgtspēja – EK vispārējā prioritāte un NEB pamata elements;
  • kopīga mācīšanās – līdzdalība un iekļaušana, EK vispārējā prioritāte un NEB elements.

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award) ir EK iniciatīva, kura, sākot ar 2021. gadu, tiek organizēta katru gadu Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākums vienotas Eiropas izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īsteno skolu sektorā, kurā identificē, izceļ un popularizē Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu pedagoga profesijā.