atverta plauksta ar kubiciniem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir publicējusi Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektus, kuri tika apstiprināti 2021. gada 16. novembra Fonda Rīcības komitejas sēdē.

2022. gadā kopumā ir apstiprināti 12 pētniecības projekti, no kuriem ir jau iesāktie un jaunie projekti. Ar apstiprināto projektu sarakstu un sēdes protokolu var iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds »Apstiprinātie projekti

Trīspusējās sadarbības projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi, savukārt finansējuma apmērs Latvijas dalībniekam katram projekta gadam ir 25 000 ASV dolāru eksaktajās zinātnēs un 20 000 ASV dolāru humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Konkursa rezultātus ir plānots paziņot 2020. gada novembrī, savukārt projektu īstenošanas uzsākšana plānota 2021. gada 1. janvārī.

Fonds veicina zinātnisko sadarbību starp fonda dalībvalstīm, atbalstot kopēju pētniecības projektu īstenošanu, kuru izstrādē piedalās visu trīs fonda dalībvalstu zinātnieki, kopīgu zinātnisko konferenču organizēšanu, kā arī vieslektoru un zinātnieku apmaiņu, lai veicinātu savstarpēju izpratni par zinātnes attīstību, kultūru, ekonomiku un politiku šajās valstīs.