Stipendijas Study in Latvia
jaunieši smejās pie ēkas

Ir noslēgusies Latvijas valsts stipendiju iesniegumu vērtēšana un ir zināmi rezultāti, kuri ārvalstu studenti un pētnieki saņems Latvijas stipendijas studijām un pētniecībai 2021./2022. akadēmiskajā gadā.

Šogad Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) saņēma 391 iesniegumu no 34 valstīm studiju un pētniecības stipendiju saņemšanai, no tiem 86 iesniegumi neizturēja administratīvo vērtēšanu. VIAA vērtēšanas komisija, kura sastāv no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Studentu apvienības un VIAA pārstāvjiem, izvērtēja 236 iesniegumu studiju stipendijai un 69 iesniegumu pētniecības stipendijai kvalitāti.

2021./2022. akadēmiskajam gadam tika piešķirtas 102 stipendijas studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās un 22 stipendijas pētniecībai Latvijas augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības institūcijās. Stipendiāti pārstāv 27 valstis.

Augstskolas, kuras uzņems lielāko stipendiātu skaitu, ir:

  1. Rīgas Stradiņa universitāte - 41 students un 2 pētnieki,
  2. Latvijas Universitāte - 18 studenti un 12 pētnieki,
  3. Rīgas Tehniskā universitāte - 25 studenti un 2 pētnieki.

Lielākais stipendiātu skaits Ukrainas (19 stipendiāti), tad seko Vācija (11 stipendiāti), Somija un Azerbaidžāna (10 stipendiāti no katras valsts), Itālija (9 stipendiāti) un Zviedrija, Uzbekistāna (8 stipendiāti).

Detalizētus Latvijas valsts stipendiju konkursa rezultātus 2021./2022. akadēmiskajā gadā: